Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 5'i yardımcı doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 25 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

2015-2016 lisans ders seçiminde MAB 419 Kit Ekonomisi dersini seçmek isteyen öğrencilerin, dersi seçmeden önce, 08.09.2015 tarihinde saat 09.30'da Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu ile odasında görüşmesi gerekmektedir. 26 Ağustos 2015

2015-2016 Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümüne yerleşen öğrencilerimizin dikkatine: 2015-2016 öğretim yılı zorunlu ingilizce dersleri muafiyet sınavı başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız. 24 Ağustos 2015

2015-2016 Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümüne yerleşen öğrencilerimizin dikkatine: Bölümümüzde hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Ancak isteyen öğrencilerimiz hazırlık programına kayıt yaptırabilirler. 24 Ağustos 2015

Üniversitemiz 17/07/2013 ve 2013-251 sayılı Senato kararıyla 2013/2014 Öğretim Yılından itibaren yeni kaydolan tüm öğrencilere zorunlu olarak uygulanmaya başlanan ÜNİ 101 “Üniversite Yaşamına Giriş” dersini, mazereti ya da Üniversitemize yatay / dikey geçiş kayıt şekli nedeniyle geç kayıt yaptırdığından alamayan ekteki listede yer alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesinde yapılacak olan derse katılmaları hususunda gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.
- Konuya ilişkin üst yazı
- 2013 ve 2014 Yılı Girişli Olup ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersini Almayan Öğrenci Listesi 24 Ağustos 2015

MAB 327 dersinin vize mazeret sınavı 24 Ağustos Pazartesi günü saat 13:00'da, MAB 328 dersinin mazeret sınavı 25 Ağustos Salı günü saat 13:00'da ders sorumlusunun odasında yapılacaktır. 21 Ağustos 2015

MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi, KAY 396 Yerel Yönetimler Maliyesi, MAB 405 Bütçe Teori ve Teknikleri, MAB 335 Devlet Borçları vize mazeret sınavları 17.08.2015 Pazartesi günü yapılmış olup, mazeret sınavlarına katılamayan ve/veya yeni Yönetim Kurulu Kararı çıkmış öğrencilerimiz için mazeret sınavları 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’da Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. 18 Ağustos 2015

MAB 414 Maliye Politikası Yaz Okulu Mazeret Sınavı 20.08.2015 Perşembe saat 10.30 da, MAB 431 Türk Vergi Sistemi Mazeret Sınavı 21.08.2015 Cuma saat 10.30 da yapılacaktır (Sınıflar daha sonra duyurulacaktır). 18 Ağustos 2015

Yaz Dönemi Final Sınav Takvimi 14 Ağustos 2015
24 Ağustos Pazartesi MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi saat 9:30
24 Ağustos Pazartesi MAB 328 Ekonometri II (TR) saat 15:00
25 Ağustos Salı MAB 327 Ekonometri I (TR) saat 15:00
26 Ağustos Çarşamba MAB 405 Bütçe Teori ve Teknikleri saat 9:30 - MAB 335 Devlet Borçları saat 15:00
27 Ağustos Peşembe MAB 414 Maliye Politikası saat 9:30
28 Ağustos Cuma MAB 311 Türk Vergi Sistemi saat 9:30
(Sınav yerleri daha sonra ilan edilecektir)

Aşağıda belirtilen derslerin vize sınavlarına giremeyip-geçerli mazeretleri kabul edilen öğrencilerimiz için mazeret sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde ve yerlerde yapılacaktır; 11 Temmuz 2015
- MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi 17.08.2015 Pazartesi saat 14.00-15.00 DZ11
- KAY 396 Yerel Yönetimler Maliyesi 17.08.2015 Pazartesi saat 14.00-15.00 DZ11
- MAB 405 Bütçe Teori ve Teknikleri 17.08.2015 Pazartesi saat 15.00-16.00 DZ11
- MAB 335 Devlet Borçları 17.08.2015 Pazartesi saat 16.00-17.00 DZ11

27 Temmuz 2015 pazartesi günü saat 09.30'da A1-A2-A3-D3 dersliklerinde yapılması planlanan MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi vize sınavı aynı tarih ve saatte Yıldız Amfi M7 ve M9'da yapılacaktır.

Yaz dönemi Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli'nin sorumlu olduğu derslerin ara sınav takvimi aşağıdadır:
MAB 335 Devlet Borçları 29.07.2015 Çarşamba-09:30 & A1-A2-DZ11
MAB 405 Bütçe Teori ve Teknikleri 28.07.2015 Salı-09:30 & A2-DZ11-D4
MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi ve KAY 396 Yerel Yönetimler 27.07.2015 Pazartesi-09:30 & A1-A2-A3-D3 27 Haziran 2015

Maliye Anabilim Dalı Doktora Sözlü sınavı saat 13:30'da, Tezli Yüksek Lisans Sözlü sınavı ise saat 15:00'da Maliye Bölüm katında yapılacaktır. 06 Temmuz 2015

MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi tek ders sınavı 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. 01 Temmuz 2015

Öğrencilerimizde 21300448 numaralı Samir Huseynzade ve 21316011 numaralı Fehmi Selçuk Ayten'in danışmanları Dr. Hale Akbulut ile görüşmeleri gerekmektedir. 17 Haziran 2015

MAB 256 Bilgisayar Becerileri bütünleme sınavı tek grup olarak saat 14.00'da yapılacaktır. 15 Haziran 2015

Öğrencilerimizden Mustafa Mercan ve Gülcan Koç'un acilen danışmanlarına ulaşmaları gerekmektedir. 15 Haziran 2015

MAB 656 -01/02 Ekonomi ve Hukuk sınavı 15 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'da DK10'da yapılacaktır. 12 Haziran 2015

İlişik kesme durumunda olan Farabi programına bağlı öğrencilerimizin Farabi Koordinatörü Dr. Hale AKBULUT'u görmeleri gerekmektedir. 11 Haziran 2015

Mezun durumunda olan öğrencilerin dikkatine; Mezuniyet formlarının danışman hocalarına gelip gelmediğini kontrol etmek ve öğrenmek için 9 Haziran 2015 tarihine kadar danışman hocalarının yanına gelmeniz gerekmektedir. Mezun formu olmayan öğrencilere diploma verilmeyecektir. 5 Haziran 2015 

Öğrencilerimizden 20702453 numaralı Kanatbeg Marufuulu'nun acilen Uluslararası Öğrenci Ofisine uğraması gerekmektedir. 5 Haziran 2015 

ÖNEMLİ! Yükseköğretim Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 29032 sayılı yazısı gereğince, Maliye Anabilim Dalı Doktora Yeterlik "Sözlü Sınav" tarihleri ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 4 Haziran 2015 

Maliye Topluluğumuzun Duyurusu: Bölüm hocalarımızın, mezunlarımızın ve bölüm öğrencilerinin katılacağı yemeğe hepiniz davetlisiniz. 4 Haziran 2015 

ÖNEMLİ DUYURU: 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Genel Sınavlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında: Yükseköğretim Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 29032 sayılı yazısı gereğince toplanan Üniversite Yönetim Kurulumuz uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır. 2014-2015 öğretim yılı Bahar dönemi genel sınavlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1) Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı dışında kalan tüm birimlerde son sınav tarihi 5 Haziran 2015 olan sınavlar, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak yapılacaktır. 2) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 2014-2015 yılı Akademik takvimlerinde 5-9 Haziran 2015 tarihlerine rastlayan ders ve sınavlar 10 Haziran 2015 tarihinden sonra yapılacak olup ders ve sınav tarihleri ilgili fakülteler tarafından ilan edilecektir. 3) Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacak olup 9 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavı 11 Haziran 2015 tarihine ertelenmiştir. 4) Son sınav tarihi 5 Haziran 2015 olup bu tarihte Ankara ili dışındaki oy kullanımı nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler için 10 Haziran 2015 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin oy kullanacakları yeri gösteren seçmen bilgi belgesi ile dersi veren bölüm başkanlığına (Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinde Dekanlıklara) 4 Haziran 2015 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir. Duyurulur. 3 Haziran 2015 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara