Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 3'ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 22 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

Yüksek Lisans (Sınav): MAB 627 Kamu Harcamaları Analizi (Tezli-Tezsiz) dersi ikinci vize sınavı 18 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 27 Kasım 2014

Bölümümüz öğrencilerinden Kerem Tuncer, Hilal Tetik, Eray Gürsoy, Sait Uğur Koç, Pelin Şenyürek ve Ahmet Ergün Bilici'nin Arş. Gör. Mustafa Kızıltan'ı görmeleri gerekmektedir. 27 Kasım 2014

Mazeret Sınavı: Mab 103 Genel Muhasebe 1 dersi I. vize mazeret sınavı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 27 Kasım 2014

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle 3 Aralık 2014Çarşamba günü saat 10.00-12.00 arasında Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonunda yapılacak toplantı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. A. Murat Tuncer Ankara dışında olacağından tarihi daha sonra ilan edilmek üzere ertelenmiştir. 25 Kasım 2014

MAB105 İstatistik I (ING ve TR) dersi vize sınavı 24 Kasım Pazartesi saat 16:00'da DZ11, DB7 ve DZ12'de yapılacaktır. 24 Kasım 2014

3 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10:00-12:00 arasında Üniversitemiz Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy salonunda, genel konularda toplantı yapılacaktır. Bölümümüz öğrencilerinin katılımları beklenmektedir. 21 Kasım 2014

21 Kasım Cuma günü yapılması planlanan MAB 455-01 İktisadi Kalkınma ve Büyüme dersi telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 20 Kasım 2014

Yüksek Lisans: MAB625 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme (Tezli-Tezsiz) dersi vize sınavı 25 Kasım Salı günü saat 18.00'da DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 20 Kasım 2014

MAB 319-01-02 Hukuk ve İktisat dersi 21 Kasım 2014 Cuma günü daha sonra telafi edilmek üzere yapılmayacaktır. 19 Kasım 2014

Beb 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ara sınavı 26.11.2014 Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında A3 no'lu sınıfta yapılacaktır. Bölümümüzden sınava girecek öğrenciler ekte yer almaktadır. 19 Kasım 2014

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara