Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 3'ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 22 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

ACİL: H. Ü. Bilişim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen "BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı" dersinin  ara sınavına yasal mazeretleri sebebiyle katılamayan öğrencilerin; 17 Aralık 2014 tarihine kadar yasal mazeret belgeleri(sağlık raporu vb.) ile birlikte dilekçelerini Bölüm Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir. 16 Aralık 2014

Mab 319 Hukuk ve İktisat" dersi alan öğrencilerimiz için ödev konuları ile ilgili bilgiyi içeren duyuru ekte yer almaktadır. Ödev Konuları 16 Aralık 2014

MAB117 İktisatçılar için Matematik (TR-İNG) dersi II. vize sınavı 12 Aralık Cuma günü saat 16.00'da DZ11, DZ14, DB4 nolu sınıflarda yapılacaktır. 10 Aralık 2014

Yüksek Lisans: 10 Aralık 2014 Çarşamba günü yapılacak MAB651 Mikroekonomik Analiz dersi saat 18:00'da başlayacaktır. 09 Aralık 2014

Bölümümüz öğrencilerinden Ali Haydar Enç, Fikriye Yasemin, Şule Coşkun, Oğuz Ekinci ve Tayfun Kasap'ın Arş. Gör. Mustafa Kızıltan ile görüşmeleri gerekmektedir. 10 Aralık 2014

Mazeret Sınavı (Lisans): MAB 201 Kamu Maliyesi ve Mab 333 İdare Hukuku dersleri 1. vize mazeret sınavlarına girecek olan öğrencilerimizin Arş. Gör. Mustafa Kızıltan ile görüşmeleri gerekmektedir. 04 Aralık 2014

Mazeret Sınavı (Lisans): MAB 125-01 Hukukun Temel Kavramları dersi 1. vize mazeret sınavı 9 Aralık Salı günü saat 13.30'da Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. 04 Aralık 2014

Mazeret Sınavı (Lisans): MAB 143-01 İşletmeye Giriş dersi 1. vize mazeret sınavına girecek olan öğrencilerimizin ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş ile görüşmeleri gerekmektedir. 04 Aralık 2014

Mazeret Sınavı (Lisans):MAB107 İktisada Giriş dersinin mazeret sınavı 11 Aralık 2014 Perşembe günü saat 10:30'da yapılacaktır. (Sınav yeri Arş. Gör. Sibel ÖZCAN tarafından belirlenecektir.) 04 Aralık 2014

Yüksek Lisans (Sınav): MAB 651 Mikroekonomik Analiz (Tezsiz Y.L.) dersi vize sınavı 03 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 29 Kasım 2014

Yüksek Lisans (Sınav): MAB 651 Mikroekonomik Analiz (Tezli Y.L.) dersi vize sınavı 10 Aralık Çarşamba günü saat 12.15'de Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. 29 Kasım 2014

2 Aralık 2014 Salı günü MAB427 Vergileme İktisadı dersi yapılmayacaktır. 28 Kasım 2014

Mazeret Sınavı: MAB 319-01-02 Hukuk ve İktisat dersi vize mazeret sınavı 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da Maliye Bölümü toplantı salonunda yapılacaktır. 28 Kasım 2014

Yüksek Lisans (Sınav): MAB 627 Kamu Harcamaları Analizi (Tezli-Tezsiz) dersi ikinci vize sınavı 18 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 27 Kasım 2014

Bölümümüz öğrencilerinden Kerem Tuncer, Hilal Tetik, Eray Gürsoy, Sait Uğur Koç, Pelin Şenyürek ve Ahmet Ergün Bilici'nin Arş. Gör. Mustafa Kızıltan'ı görmeleri gerekmektedir. 27 Kasım 2014

Mazeret Sınavı: Mab 103 Genel Muhasebe 1 dersi I. vize mazeret sınavı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 27 Kasım 2014

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle 3 Aralık 2014Çarşamba günü saat 10.00-12.00 arasında Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonunda yapılacak toplantı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. A. Murat Tuncer Ankara dışında olacağından tarihi daha sonra ilan edilmek üzere ertelenmiştir. 25 Kasım 2014

MAB105 İstatistik I (ING ve TR) dersi vize sınavı 24 Kasım Pazartesi saat 16:00'da DZ11, DB7 ve DZ12'de yapılacaktır. 24 Kasım 2014

3 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10:00-12:00 arasında Üniversitemiz Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy salonunda, genel konularda toplantı yapılacaktır. Bölümümüz öğrencilerinin katılımları beklenmektedir. 21 Kasım 2014

21 Kasım Cuma günü yapılması planlanan MAB 455-01 İktisadi Kalkınma ve Büyüme dersi telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 20 Kasım 2014

Yüksek Lisans: MAB625 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme (Tezli-Tezsiz) dersi vize sınavı 25 Kasım Salı günü saat 18.00'da DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 20 Kasım 2014

MAB 319-01-02 Hukuk ve İktisat dersi 21 Kasım 2014 Cuma günü daha sonra telafi edilmek üzere yapılmayacaktır. 19 Kasım 2014

Beb 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ara sınavı 26.11.2014 Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında A3 no'lu sınıfta yapılacaktır. Bölümümüzden sınava girecek öğrenciler ekte yer almaktadır. 19 Kasım 2014

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara