Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 4'ü profesör, 5'si doçent, 2'si dr. öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 21 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

MAB 104 İktisada Giriş II dersi arasınav sınav kağıtlarını görmek isteyen öğrenciler 19-20 Nisan tarihlerinde Arş. Gör Eda Yılmaz ile görüşebilirler. 18 Nisan 2018

MAB 104 İktisada Giriş II dersi mazeret sınavı 19.04.2018 perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır. Mazeret sınavına girecek olan ve mazeretlerine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararı olan öğrencilerin belirtilen saatte Arş. Gör. Sibel Özcan'ın yanına gitmesi gerekmektedir. 12 Nisan 2018

Bölümümüz öğrencilerinden 21783408 numaralı Alihan Avcı ve 21416349 numaralı Helin Can Günel'in Yrd. Doç. Dr. Hale Akbulut ile görüşmeleri gerekmektedir. 10 Nisan 2018

Bölümümüz öğrencilerinden 21416263 numaralı Zeynep Dolmaz ve 21715134 numaralı Dilek Bozkurt'un, 11.04.2018 Çarşamba günü saat 14.30'da Arş. Gör. Sibel Özcan'ın odasına gitmesi gerekmektedir. 10 Nisan 2018

MAB 255 Bilgisayar Becerileri I dersi arasınav grupları için tıklayınız. 25 Mart 2018

1 mart 2018 tarihinde yapılacak olan MAB 202 Maliye Teorisi 03 şubeli dersi 2 Mart 2018 tarihinde saat 9.30 da başlamak üzere D15 dersliğinde yapılacaktır. .1 Mart 2018

MAB 626-01 Regülasyon Ekonomisi dersi 2017-2018 bahar dönemi boyunca Çarşamba günü saat 10:15'te yapılacaktır. 16 Şubat 2018

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara