Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 5'i yardımcı doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 25 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

MAB403 Maliye Politikası ve Yoksulluk ile MAB429 Sosyal Bütçeleme dersleri 15 Ekim Perşembe günü yapılmayacaktır. 8 Ekim 2015

MAB627 Kamu Harcamaları Analizi dersi (tezli- tezsiz) 15 Ekim Perşembe günü yapılmayacaktır. 8 Ekim 2015

Fakültemiz 5475 sayılı ve 02/10/2015 tarihli yazısında belirtilen; “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 2. bendi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenciler başarısız oldukları en fazla 3 seçmeli dersi programlarından sildirebileceklerdir. Söz konusu karar, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren alınacak seçmeli dersleri kapsadığından öğrenciler daha önce programlarına alıp başarısız oldukları seçmeli dersleri sildirme hakkına sahiptirler.'' 7 Ekim 2015

Oktay Efkan Kızıltan, Okan Aslan, Kübra Şahin ve Armağan Turan'ın Arş. Gör. Cevat Tosun ile 7 Ekim 2015 tarihinde saat 15:30'da odasında görüşmeleri gerekmektedir. 6 Ekim 2015

MAB333 İdare Hukuku ders saati 14:00 olarak güncellenmiştir. 6 Ekim 2015

Üniversitemiz Senatosunun 30 Ekim 2015 Cuma günü Üniversitemizde eğitime ara verilmesi ile ilgili kararı. 5 Ekim 2015

TEV bursu başvuruları devam etmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin belgelerini en geç 7 Ekim Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar maliye bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 5 Ekim 2015

Ortak zorunlu İngilizce dersleri (İNG111, İNG112, İNG127, İNG128, İNG211, İNG212) derslerini bu dönem almayarak daha sonra muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler için bu dersleri alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler bu dersleri kaydettilerse üzerlerinden silerek ilerleme kurallarına takılmadan kredi limitleri dahilinde başka dersler alabilirler. Dersleri kaydetmedikleri için başka ders alamayan öğrenciler için de yukarıdaki durumun doğal sonucu olarak kredi limitleri dahilinde başka dersler alabilme hakkı verilmiştir. Diğer taraftan İNG127 Temel İngilizce I dersinden başarılı olmadan ING128 Temel İngilizce II dersini alamayacağınızı da göz önünde bulundurunuz. 2 Ekim 2015

"Eğitim dili Türkçe" olan öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG127 ve İNG128'dir. 2 Ekim 2015

Maliye bölümü "eğitim dili %30 İngilizce" iken bölüme giren öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG111, İNG112, İNG211 ve İNG212'dir. 2 Ekim 2015

2015-2016 Öğretim yılı ekle-sil günlerine ilişkin açıklamalar. 29 Eylül 2015

Eğitim dili Türkçe olan öğrencilerin ders kayıtlarını yaparken Türkçe şubeleri seçmeleri gerekmektedir. 28 Eylül 2015

28.09.2015 tarihinde yapılması gereken MAB 107 İktisada Giriş dersi iptal edilmiştir. 28 Eylül 2015

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takviminde 28 Eylül-2 Ekim 2015 tarihleri arasında belirlenmiş olan ekle-sil haftası 28 Eylül-9 Ekim 2015 olarak değiştirilmiştir. Kayıt haftasında kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz ekle-sil döneminde kayıt yaptırabileceklerdir. 22 Eylül 2015

TEV'in (Türk Eğitim Vakfı) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı aday bursiyer mülakatları Fakültemiz öğrencileri için 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonunda yapılacaktır. 22 Eylül 2015

Üniversitemiz Senatosunun 21-22-23 Eylül 2015 tarihlerinde Üniversitemizde eğitime ara verilmesi ile ilgili kararı. 15 Eylül 2015

2015-2016 Öğretim yılı güz döneminde Modern Diller Birimi tarafından verilen ortak zorunlu ve seçmeli derslerin tek ders sınav programı değişmiştir. Tek ders sınavı, 16.09.2015 Çarşamba günü, Yabacı Diller Yüksekokulu binasında saat 13:30 yapılacaktır. 15 Eylül 2015

2015-2016 Öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıt günleri ve kayıt işlemlerine ilişkin açıklamalar 08 Eylül 2015

2015- 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile öğrenci danışmanlıkları öğrenci giriş yılı temel alınarak güncellenmiştir. İlgili liste için tıklayınız. 07 Eylül 2015

Bölümümüzü yeni kazanan öğrencilerin dikkatine ! Bölümümüzün ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş dersi 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 10:00'da Fakülte binasında D10 no'lu derslikte yapılacaktır. ÜNİ101 dersi etkinliklerine katılım zorunludur. Bu derse katılarak mezuniyet için gerekli olan ilk kredi alınmış olacaktır. Bu dersle ilgili diğer bilgiler için tıklayınız. 04 Eylül 2015

2015-2016 lisans ders seçiminde MAB 419 Kit Ekonomisi dersini seçmek isteyen öğrencilerin, dersi seçmeden önce, 08.09.2015 tarihinde saat 09.30'da Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu ile odasında görüşmesi gerekmektedir. 26 Ağustos 2015

2015-2016 Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümüne yerleşen öğrencilerimizin dikkatine: 2015-2016 öğretim yılı zorunlu ingilizce dersleri muafiyet sınavı başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız. 24 Ağustos 2015

2015-2016 Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümüne yerleşen öğrencilerimizin dikkatine: Bölümümüzde hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Ancak isteyen öğrencilerimiz hazırlık programına kayıt yaptırabilirler. 24 Ağustos 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara