Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 3'ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 22 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

22 Nisan Salı günü saat 15:00'de DZ11'de MAB106 İstatistik II (TR-ING) dersi için telafi dersi yapılacaktır.
21 Nisan 2014

21 Nisan Pazartesi günü saat 10:00'da yıllık için dış mekan fotoğraf çekimi yapılacak olup muhtemel mezun durumunda olan öğrencilerimizin fakülte önünde toplanmaları rica olunur.
17 Nisan 2014

Yrd.Doç.Dr. Erdem Seçilmiş'in danışmanlığında olan öğrencilerle 18 Nisan Cuma günü saat 09:00'da bölüm toplantı odasında toplantı yapılacaktır, katılım zorunludur.
16 Nisan 2014

16 Nisan Çarşamba günü 12:00 ve 15:00 'da yapılması planlanan MAB226 Mikroekonomik Teori II dersleri telafisi yapılmak üzere yapılmayacaktır.
16 Nisan 2014

18 Nisan Cuma günü yapılması planlanan MAB 246 İşletme Finansmanı dersi daha sonra telafi edilmek üzere yapılmayacaktır.
15 Nisan 2014

Arş.Gör. Sevilay Gümüş'ün danışmanlığında olan öğrencilerimize cübbe teslimi Çarşamba günü 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
15 Nisan 2014

11.04.2014 Cuma günü saat 09.00-12.00 arasında yapılacak olan MAB 256 Bilgisayar Becerileri II dersi vize sınavında öğrencilerimizin sınava girecekleri saatler "ekte" yer almaktadır.
10 Nisan 2014

MEZUNİYET DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE 16 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00 ile 17:00 ARASINDA CÜBBE TESLİMİ YAPILACAKTIR. CÜBBE TALEP EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN BELİRTİLEN SAATLER ARASINDA MUTLAKA DANIŞMANLARINI GÖRMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE CÜBBE TESLİMİ YAPILAMAYACAKTIR.
(TEMİNAT: 30 TL)
08 Nisan 2014

AİT 204-64 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersi, vize haftası olmasına rağmen 7 Nisan Pazartesi günü M9'da kendi saatinde yapılmaya devam edecektir.
06 Nisan 2014

7 Nisan Pazartesi günü saat 09.00-10.30 arası M9'da yapılması planlanan AİT 204-64 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi vize sınavı Mayıs ayı içerisinde yapılmak üzere iptal edilmiştir.
03 Nisan 2014

Yüksek Lisans: Mab 656 Ekonomi ve Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans vize sınavları 07.04.2014 Pazartesi günü saat 20.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır.
03 Nisan 2014

Sümeyya Güneş (Öğr. No: 36130505) ve Gülşah Yıldırım'ın (Öğr. No: 36130524) Arş. Gör. Mustafa Kızıltan'ı görmeleri gerekmektedir.
02 Nisan 2014

Dekanlık seçimi için oy kullanacak öğretim elemanlarının personel kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.
02 Nisan 2014

MAB310 Kamu Ekonomisi II (2. şube) dersi 27 Mart Perşembe günü saat 10:30'da başlayacaktır.
25 Mart 2014

MAB 306 Kamu Harcama Hukuku dersi ara sınavı 25 Mart Salı günü saat 13.00'te D11 nolu sınıfta yapilacaktır.
20 Mart 2014

MAB 246 İşletme Finansmanı telafi dersi 25 Mart Salı günü saat 16.00'da A1 no'lu sınıfta yapılacaktır.
20 Mart 2014

MAB 430 Uluslararası Kamu Maliyesi dersi ara sınavı 24 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da A3 no'lu sınıfta yapılacaktır.
20 Mart 2014

Bölümümüz öğrencilerinden SÜLEYMAN TAŞKINSU'nun bölüm sekreterliğine uğraması gerekmektedir.
19 Mart 2014

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara