Hacettepe Üniversitesi
H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Anasayfa

Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 4'ü profesör, 6'sı doçent, 3'ü dr. öğretim üyesi olmak üzere 13 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 12 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir doktora programı yürütmektedir.


Bölümümüz uzaktan eğitim koordinatörü: Doç. Dr. Alpaslan BAŞARAN (aab@hacettepe.edu.tr)

Duyurular

24.09.2021 10:00
EGET Vakfı 2021-2022 öğretim yılı için burs başvurularını 17 Eylül-30 Eylül 2021 tarihleri arasında www.eget.org.tr adresinden çevrimiçi olarak kabul edecektir.
20.09.2021 10:00
Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin spam kutusu da dahil olmak üzere e-postalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
15.09.2021 00:00
Mezuniyet töreni için cübbelerinizi 6-10 Eylül tarihleri arasında Ahmet Yaylacı ve Arş. Gör. Akif Güven'den temin edebilirsiniz. Dekontlarınızın açıklama kısmına kendinize ait IBAN bilgisi eklemeniz gerekmektedir. Törenle ilgili bölümümüzden Arş. Gör. Eda Ünalan (edaunalan@hacettepe.edu.tr) ve Arş. Gör. Duygu Karaoğlan (duygukaraoglan@hacettepe.edu.tr) görevlendirilmiştir.
26.08.2021 11:00