Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 3'ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 22 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

3 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10:00-12:00 arasında Üniversitemiz Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy salonunda, genel konularda toplantı yapılacaktır. Bölümümüz öğrencilerinin katılımları beklenmektedir. 21 Kasım 2014

21 Kasım Cuma günü yapılması planlanan MAB 455-01 İktisadi Kalkınma ve Büyüme dersi telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 20 Kasım 2014

Yüksek Lisans: MAB625 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme (Tezli-Tezsiz) dersi vize sınavı 25 Kasım Salı günü saat 18.00'da DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır. 20 Kasım 2014

MAB 319-01-02 Hukuk ve İktisat dersi 21 Kasım 2014 Cuma günü daha sonra telafi edilmek üzere yapılmayacaktır. 19 Kasım 2014

Beb 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ara sınavı 26.11.2014 Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında A3 no'lu sınıfta yapılacaktır. Bölümümüzden sınava girecek öğrenciler ekte yer almaktadır. 19 Kasım 2014

19 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan MAB651 Mikroekonomik Analiz dersi saat 19:00'da başlayacaktır. 18 Kasım 2014

18 Kasım Salı günü yapılması planlanan MAB 329-01 Kamu Ekonomisi ve Hane Halkı dersi telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 13 Kasım 2014

Üniversitemiz kütüphanesi tarafından üniversitemize yeni katılan öğrenciler için 20 Ekim-28 Kasım 2014 tarihleri arasında kütüphane bilgi kaynakları ve tanıtımını kapsayan oryantasyon programı düzenlenmektedir. Buna göre Maliye Bölümüne ilk kez katılan öğrencilerimizden numarası tek rakamda olanlar 18 Kasım günü 11:00-11:30 saatleri arasında; öğrenci numarası çift rakamda olanlar ise 25 Kasım günü 11:00-11:30 saatleri arasında oryantasyon programına katılabilirler. 28 Ekim 2014

17 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan MAB327 Ekonometri I (1 ve 3 nolu şube) dersleri telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. Soru çözümleri 24 Kasım tarihinde yapılacaktır. 12 Ekim 2014

Beb 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin ara sınavı 26.11.2014 Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bölümümüz öğrencilerinin sınava gireceği sınıflar ayrıca ilan edilecektir. 10 Ekim 2014

ACİL: Öğrencilerimizden 21115547 nolu Göksu BODUROĞLU'nun 11 Kasım 2014 Salı gününe kadar acilen Arş. Gör. Sibel ÖZCAN'ı görmesi gerekmektedir. 10 Ekim 2014

MAB255 Bilgisayar Becerileri 1 dersinin 1. Ara Sınav grup listesi ektedir. 10 Ekim 2014

ÖNEMLİ: BEB 650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinden şifre alamayan öğrencilerimizin, http://193.140.236.37/login/forgot_password.php adresinden, e-posta adreslerini yazıp ara butonuna tıklayarak şifre oluşturmaları gerekmektedir. E-posta adreslerine gönderilecek yeni şifre ve kullanıcı adları ile sisteme giriş yapabilirler. 07 Ekim 2014

Yüksek Lisans: Mab 627 Kamu Harcamaları Analizi dersi (Tezli-Tezsiz) vize sınavı 13 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de DK10 no'lu sınıfta yapılacaktır.06 Kasım 2014

MAB 107 İktisada Giriş dersi 07.11.2014 Cuma günü yapılmayacaktır. 05 Kasım 2014

7 Kasım Cuma günü yapılması planlanan MAB 455-01 İktisadi Kalkınma ve Büyüme dersi telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 05 Kasım 2014

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara