Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 3'ü profesör, 6'si doçent,1'i yardımcı doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 22 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

MAB 419 KİT Ekonomisi dersi II. arasınavı 5 Aralık Salı günü saat 09:30'da DK8'de yapılacaktır. 23 Kasım 2017

MAB 313-02 Kamu Ekonomisi I dersinin mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler 6 Aralık Çarşamba saat 09:30'da D2'de yapılacak sınava katılabilirler.

24 Kasım Cuma günü saat 14.00'da yapılması planlanan MAB 431 Türk Vergi Sistemi dersi telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 22 Kasım 2017

MAB 625-02 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme dersi arasınavı 13 Aralık Çarşamba günü saat 18:00'de DK 10 yapılacaktır. 22 Kasım 2017

MAB 625-01 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme dersi arasınavı 6 Aralık Çarşamba günü saat 10:15'te Toplantı odasında yapılacaktır. 22 Kasım 2017

28 Kasım Salı günü yapılması planlanan MAB 419 KİT Ekonomisi dersi, ders sorumlusunun görevli olması sebebiyle, daha sonra telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 22 Kasım 2017

29 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan MAB 625-01 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme dersi, ders sorumlusunun görevli olması sebebiyle, daha sonra telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 22 Kasım 2017

Fakültemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerin kimliklerinde 217-2018 Öğretim Yılı için hologram değişimi 30 Kasım - 1 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 16 Kasım 2017

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimleri 28 Kasım Salı günü saat 13:00'de Beytepe Yerleşkesi (K) salonunda yapılacaktır. Program için tıklayınız. 16 Kasım 2017

Maliye Bölümü Seminerleri kapsamında 21-29 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Modern Makroekonomi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirecektir. Program için tıklayınız.
Seminere ait dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz. 1 Mart 2017Maliye bölümü seminerleri kapsamında 27-29 Nisan ve 11-12 Mayıs tarihleri arasında Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Kamu Tercihi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirecektir. Program için tıklayınız 5 Nisan 2016

Bölümümüzün öğrenci topluluğu olan Maliye Topluluğu, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezi’nde “Ekonomik Krizler ve Türkiye” konulu konferanslara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 18 Nisan 2016

12 Nisan Salı günü saat 16.00 da DK-10 no'lu derslikte, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanı Özcan Özdemir "Kamu Borçlanması ve Hazine İhaleleri" konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 12 Nisan 2016

1 Mart Salı günü saat 11.00da, Maliye Bölümü katında bulunan DK-10 no’lu derslikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kıdemli ekonomisti Doç. Dr. Cihan Yalçın, “Türkiye’de Reel Sektörün Yabancı Para Cinsinden Borçları ve Kur Riski: Betimleyici Bir Analiz” başlıklı bir çalışma sunacaktır. 29 Şubat 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı, "Mali Yerelleşme, Yeniden Dağıtım ve Bütçe Açıkları" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.15 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 3 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da DK-10 no'lu derslikte, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Duygu Canbek, "Kamu Borcu ve Büyüme" başlıklı çalışmasını sunacaktır. 1 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 15:00’de DK10 no'lu derslikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 16 Kasım 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara