Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 4'ü profesör, 5'si doçent, 2'si dr. öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 21 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Mezunlarımızın Dikkatine

Değerli Mezunlarımız,
Sizlerle iletişim sağlayabilmemiz ve bu iletişimi güncel tutabilmemiz için yeni bir veri tabanı oluşturmaktayız. Lütfen ekteki bilgi formu için tıklayınız. 24 Nisan 2018

Duyurular

Bölümümüz lisans programında yer alan ekli belgede adı geçen derslerin ön koşulları, 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Yaz Döneminden itibaren kaldırılmıştır. Yaz okulunda söz konusu dersleri almak isteyen öğrencilere duyurulur. 21 Haziran 2018

Mezun olacak öğrencileirmizn dikkatine! 3 Temmuz'a kadar ilişik kesme formunu teslim etmeyen öğrenciler “tören anında” diplomalarını alamayacaklardır.21 Haziran 2018

Mezun Durumundaki Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 19 Haziran 2018

Mezun olacak öğrencilerimizin dikkatine! İlişik kesme formunu bu bağlantıda bulabilirsiniz. 12 Haziran 2018

2017-2018 yılı yaz okulu ücretleri için tıklayınız 12 Haziran 2018

2017-2018 yılı yaz okulu ders alma kuralları için tıklayınız 12 Haziran 2018

Fakültemiz 2018 mezuniyet töreni hazırlık programı için lütfen tıklayınız 5 Haziran 2018

2017-2018 Yaz döneminde açılacak olan dersler için lütfen tıklayınız. 22 Mayıs 2018

Üniversitemiz mezuniyet töreninden sonra kep ve cübbelerini satın almak isteyen öğrencilerimizin dikkatine 11 Mayıs 2018

2017-2018 Maliye doktora yeterlik nihai sınav sonuçları için tıklayınız 7 Haziran 2018

Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Hakkında Duyuru:
2016-17 Güz Dönemi öncesinde kayıt yaptırmış olan Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin 2016-17 Güz Döneminden itibaren 4 yarıyılını tamamlamış olanlarının tez savunmasına girmeleri gerekmekteydi.
Ancak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.28134 tarihli Lisansüstü azami süreler hususundaki kararına istinaden tez savunma sınavına alınacak, jüri teklifinde bulunmuş veya bulunacak öğrencilerin eğitim süreleri uzatılmıştır.
Bu durumda olan ve tezi hazır olmayan, ilişik kesme durumuna gelmiş olan öğrencilere 2 yarıyıl daha süre verilmesi kararı alındığından, jürisi gönderilenler ve gönderilecek olanlar dahil jüri tekliflerinin geri çekilmesi, ancak tezi hazır olup, savunma sınavına girmek isteyen öğrencilerin, bölüme dilekçe ile başvurarak savunma sınavlarına alınması gerekmektedir. 22 Mayıs 2018

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara