Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 5'i yardımcı doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 25 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Ders ve Sınav Programları

2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Lisans Ders Programı 27 Haziran 2015

Duyurular

Öğrencilerimizde 21300448 numaralı Samir Huseynzade ve 21316011 numaralı Fehmi Selçuk Ayten'in danışmanları Dr. Hale Akbulut ile görüşmeleri gerekmektedir. 17 Haziran 2015

MAB 256 Bilgisayar Becerileri bütünleme sınavı tek grup olarak saat 14.00'da yapılacaktır. 15 Haziran 2015

Öğrencilerimizden Mustafa Mercan ve Gülcan Koç'un acilen danışmanlarına ulaşmaları gerekmektedir. 15 Haziran 2015

MAB 656 -01/02 Ekonomi ve Hukuk sınavı 15 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'da DK10'da yapılacaktır. 12 Haziran 2015

İlişik kesme durumunda olan Farabi programına bağlı öğrencilerimizin Farabi Koordinatörü Dr. Hale AKBULUT'u görmeleri gerekmektedir. 11 Haziran 2015

Mezun durumunda olan öğrencilerin dikkatine; Mezuniyet formlarının danışman hocalarına gelip gelmediğini kontrol etmek ve öğrenmek için 9 Haziran 2015 tarihine kadar danışman hocalarının yanına gelmeniz gerekmektedir. Mezun formu olmayan öğrencilere diploma verilmeyecektir. 5 Haziran 2015 

Öğrencilerimizden 20702453 numaralı Kanatbeg Marufuulu'nun acilen Uluslararası Öğrenci Ofisine uğraması gerekmektedir. 5 Haziran 2015 

ÖNEMLİ! Yükseköğretim Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 29032 sayılı yazısı gereğince, Maliye Anabilim Dalı Doktora Yeterlik "Sözlü Sınav" tarihleri ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 4 Haziran 2015 

Maliye Topluluğumuzun Duyurusu: Bölüm hocalarımızın, mezunlarımızın ve bölüm öğrencilerinin katılacağı yemeğe hepiniz davetlisiniz. 4 Haziran 2015 

ÖNEMLİ DUYURU: 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Genel Sınavlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında: Yükseköğretim Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 29032 sayılı yazısı gereğince toplanan Üniversite Yönetim Kurulumuz uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır. 2014-2015 öğretim yılı Bahar dönemi genel sınavlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1) Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı dışında kalan tüm birimlerde son sınav tarihi 5 Haziran 2015 olan sınavlar, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak yapılacaktır. 2) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 2014-2015 yılı Akademik takvimlerinde 5-9 Haziran 2015 tarihlerine rastlayan ders ve sınavlar 10 Haziran 2015 tarihinden sonra yapılacak olup ders ve sınav tarihleri ilgili fakülteler tarafından ilan edilecektir. 3) Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacak olup 9 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavı 11 Haziran 2015 tarihine ertelenmiştir. 4) Son sınav tarihi 5 Haziran 2015 olup bu tarihte Ankara ili dışındaki oy kullanımı nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler için 10 Haziran 2015 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin oy kullanacakları yeri gösteren seçmen bilgi belgesi ile dersi veren bölüm başkanlığına (Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinde Dekanlıklara) 4 Haziran 2015 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir. Duyurulur. 3 Haziran 2015 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara