Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 3'ü doçent, 3'ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 22 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Modern Diller Birimi tarafından verilmekte olan zorunlu İngilizce derslerinin ve seçmeli derslerin Bütünleme Sınavı tarihi ve saatleri ile ilgili duyuru ekte yer almaktadır. 23 Ocak 2015

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi Bütünleme sınavı 28.01.2015 Çarşamba günü 18.00-19.00 saatleri arasında A3 no'lu sınıfta yapılacaktır. 19 Ocak 2015

Mazeret Sınavı (Lisans): MAB 143-01 İşletmeye Giriş dersi 2. vize mazeret sınavına girecek olan öğrencimiz Ayşenur Başer'in (21416101) ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş ile görüşmeleri gerekmektedir. 09 Ocak 2015

Doktora (Sınav Değişikliği): MAB 731 Mikro Ekonomik Uygulamalar dersi genel sınavı 13 Ocak Salı günü saat 15.00'da Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. 08 Ocak 2015

MAB 255 Bilgisayar Beceleri I dersi final sınavı için belirlenmiş olan sınav gruplarına ait liste ektedir. 05 Ocak 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara