Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 5'i doçent, 4'ü yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 25 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

MAB 253 Makro Ekonomi I dersinin soru çözüm dersi 27 Kasım Cuma saat 16:00'da D10 nolu derslikte yapılacaktır. 25 Kasım 2015

MAB 419 Kit Ekonomisi ara sınavı 26 Kasım Kasım Perşembe günü ders saatinde (12.15) ve dersliğinde (DZ15) yapılacaktır. 20 Kasım 2015

24 Kasım Salı günü yapılması planlanan MAB 313 Kamu Ekonomisi ve MAB 331 Uluslararası İktisat I dersleri iptal edilmiştir. 23 Kasım 2015

MAB 105 İstatistik dersinin ek dersi 24 Kasım Salı 09.00-11.00 arasında Yıldız Amfi M13 amfisinde yapılacaktır. 23 Kasım 2015

MAB 201-03 Kamu Maliyesine Giriş dersinin arasınavı 19 Kasım tarihinde saat 10:00'da D2 nolu derslikte yapılacaktır. 18 Kasım 2015

18 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan MAB 213 Ceza Hukuku dersi iptal edilmiştir. 18 Kasım 2015

18 Kasım Çarşamba 16.00'da yapılması planlanan MAB 107/01-03 İktisata Giriş dersinin ara sınavı 20 Kasım Cuma 16.00'a alınmıştır. Derslikler için lütfen sınav programına dikkat ediniz. 17 Kasım 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 15:00’de DK10 no'lu derslikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 16 Kasım 2015

18 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan MAB319 Hukuk ve İktisat dersi iptal edilmiştir. 16 Kasım 2015

 17 Kasım Salı 13.00 - 15.45 saatleri arasında yapılacak olan MAB 431 Türk Vergi Sitemi dersi bir kereye mahsus olmak üzere DK10 yerine LABC'de yapılacaktır. 16 Kasım 2015

MAB 655-02 Avrupa Birliği Maliyesi ve Bütçesi dersinin sınavı 13 Kasım saat 20.00'da DK10'da yapılacaktır. 13 Kasım 2015

19 Kasım Perşembe günü yapılacak olan MAB 117-01/03 İktisatçılar için Matematik dersi 16 Kasım Pazartesi günü 16.00'da A3'te yapılacaktır. 13 Kasım 2015

19 Kasım Perşembe günü yapılacak olan MAB 313-01 Kamu Ekonomisi dersi 16 Kasım 2015 Pazartesi günü 13.00'de D14'te yapılacaktır. 13 Kasım 2015

Öğrencilerimizden Talip Kurt (21115949), Süleyman Emre Bayraktar (21316025) ve Oğuzhan Karaburç'un (21316341), Arş. Gör. Mustafa Kızıltan ile görüşmeleri gerekmektedir. 9 Kasım 2015

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri arasınavı 24 Kasım tarihinde 18.00-19.00 saatleri arasında D13-D14-D15 dersliklerinde yapılacaktır. 5 Kasım 2015

Fakültemiz 5475 sayılı ve 02/10/2015 tarihli yazısında belirtilen; “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 2. bendi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenciler başarısız oldukları en fazla 3 seçmeli dersi programlarından sildirebileceklerdir. Söz konusu karar, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren alınacak seçmeli dersleri kapsadığından öğrenciler daha önce programlarına alıp başarısız oldukları seçmeli dersleri sildirme hakkına sahiptirler.'' 7 Ekim 2015

Ortak zorunlu İngilizce dersleri (İNG111, İNG112, İNG127, İNG128, İNG211, İNG212) derslerini bu dönem almayarak daha sonra muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler için bu dersleri alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler bu dersleri kaydettilerse üzerlerinden silerek ilerleme kurallarına takılmadan kredi limitleri dahilinde başka dersler alabilirler. Dersleri kaydetmedikleri için başka ders alamayan öğrenciler için de yukarıdaki durumun doğal sonucu olarak kredi limitleri dahilinde başka dersler alabilme hakkı verilmiştir. Diğer taraftan İNG127 Temel İngilizce I dersinden başarılı olmadan ING128 Temel İngilizce II dersini alamayacağınızı da göz önünde bulundurunuz. 2 Ekim 2015

"Eğitim dili Türkçe" olan öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG127 ve İNG128'dir. 2 Ekim 2015

Maliye bölümü "eğitim dili %30 İngilizce" iken bölüme giren öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG111, İNG112, İNG211 ve İNG212'dir. 2 Ekim 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara