Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 5'i doçent, 4'ü yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 25 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

MAB 202-03 Maliye Teorisi dersi 11 Şubat Çarşamba günü saat 13:00'de başlayacaktır. 10 Şubat 2016

  MAB 664 Türk Vergi Sistemi Uygulamaları dersi 16 Şubat 2016 tarihinden itibaren ders saatinde Maliye Bölümü Toplantı Odasında yapılacaktır. 9 Şubat 2016

MAB106 İstatistik II ve MAB254 Makro Ekonomi II dersleri çakışan öğrencilerin en geç 10 Şubat Çarşamba günü 17:00'ye kadar Arş. Gör. Semih Çetin'e şahsen başvurmaları gerekmektedir. 5 Şubat 2016

(1) MAB102 GENEL MUHASEBE II, MAB106 İSTATİSTİK II, ve MAB328 EKONOMETRİ II DERSLERİNE KAYIT YAPAN AKTS'YE TABİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! Güncellendi! 5 Şubat 2016

Önkoşullu olan MAB102 Genel Muhasebe II, MAB106 İstatistik II ve MAB328 Ekonometri II derslerine kayıt yapmış; ancak, MAB103 Genel Muhasebe I, MAB105 İstatistik I
ve MAB327 Ekonometri I derslerinden başarısız olmuş olan öğrencilerimizin, bu dersleri ders kayıt sistemi üzerinden silmeleri gerekmektedir.

(2) KAYIT SİSTEMİNDE, KAYDOLDUĞU MAB102 GENEL MUHASEBE II, MAB104 İKTİSADA GİRİŞ II, MAB106 İSTATİSTİK II VE MAB328 EKONOMETRİ II DERSLERİNİN YARIYIL (YY) SÜTUNUNDA "KURAL DIŞI" İFADESİ BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! Güncellendi! 5 Şubat 2016

Yukarıda belirtilen derslerden, yanında "Kural Dışı" ifadesi bulunan dersi/dersleri silip yeniden eklemeniz gerekmektedir.
Bu işlem sonrasında "Kural Dışı" ifadesinin kalkmış olması gerekmektedir.

"Kural Dışı" ifadesinin yukarıda yer almayan derslerin yanında görülmesi, herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

NOT: KAYDINI KESİNLEŞTİRMİŞ OLANLARIN DANIŞMANLARINA KAYIT ONAYLARINI KALDIRTARAK; KESİNLEŞTİRMEMİŞ OLANLARIN İSE DOĞRUDAN KAYITLARINI YENİDEN YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. BU İŞLEMLERİN EN GEÇ EKLE-SİL DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 MAB328 Ekonometri II dersinin Tek Ders sınavı 12 Şubat 2016 tarihinde saat 09.00'da Maliye Bölümü Toplantı Odasında yapılacaktır. 5 Şubat 2016

 MAB102 Genel Muhasebe II dersinin Tek Ders sınavı 12 Şubat 2016 tarihinde saat 09.00'da Maliye Bölümü Toplantı Odasında yapılacaktır. 5 Şubat 2016

MAB333 İdare Hukuku dersinin Tek Ders sınavı 10 Şubat 2016 tarihinde saat 14.00'da hocanın çalışma ofisinde yapılacaktır. 5 Şubat 2016

MAB102 Genel Muhasebe II dersinden tek ders sınavına girecek öğrencilerimiz için sınav tarihi 12 Şubat 2016 Cuma günü saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Sınav Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. 4 Şubat 2016

Eğitim dili Türkçe olan ve eğitim dili %30 İngilizce olup Türkçe programa geçişi onaylanmış olan öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG127 ve İNG128'dir. 1 Şubat 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı, "Mali Yerelleşme, Yeniden Dağıtım ve Bütçe Açıkları" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.15 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 3 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da DK-10 no'lu derslikte, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Duygu Canbek, "Kamu Borcu ve Büyüme" başlıklı çalışmasını sunacaktır. 1 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 15:00’de DK10 no'lu derslikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 16 Kasım 2015

Fakültemiz 5475 sayılı ve 02/10/2015 tarihli yazısında belirtilen; “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 2. bendi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenciler başarısız oldukları en fazla 3 seçmeli dersi programlarından sildirebileceklerdir. Söz konusu karar, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren alınacak seçmeli dersleri kapsadığından öğrenciler daha önce programlarına alıp başarısız oldukları seçmeli dersleri sildirme hakkına sahiptirler.'' 7 Ekim 2015

Maliye bölümü "eğitim dili %30 İngilizce" iken bölüme giren öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG111, İNG112, İNG211 ve İNG212'dir. 2 Ekim 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara