Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 4'ü profesör, 5'si doçent, 2'si yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 21 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

Üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen “Kütüphane Oryantasyon Programına” ait bilgiler için lütfen tıklayınız. 19 Şubat 2017

Lisans Ekle-Sil kayıt işlemleri hakkında açıklamalar için lütfen tıklayınız 16 Şubat 2017

Yavuz Sarıer, Ali Kemal İren ve Harun Çökdel'in ivedilikle maliye bölüm sekreterliği ile görüşmeleri gerekmektedir. 16 Şubat 2017

MAB 626-01 Regülasyon Ekonomisi dersi 2017-2018 bahar dönemi boyunca Çarşamba günü saat 10:15'te yapılacaktır. 16 Şubat 2017

Prof. Dr. Umur TOSUN danışmanlığındaki İsmail ÇAYIRTEPE (21115619)  ve Talip Kurt'un (21115949), 2017-2018 Güz döneminden itibaren öğrencilerin azami 3 adet SEC kodlu ders alabilmeleri sebebiyle, bu dönem aldıkları 4. SEC kodlu dersleri programlarından çıkarmaları gerekmektedir. 10 Şubat 2017

Ekli listede adı bulunan öğrenciler 2017-2018 Güz yarıyılı itibariyle alabilecekleri maksimum SEC kodlu ders sınırını aşmış olmaları sebebiyle bu dönem almış oldukları SEC kodlu dersler yerine başka dersler almaları ve danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu durumda olan öğrenciler mezun olamayacaklardır. 7 Şubat 2017

MAB 310 Kamu Ekonomisi II dersini almak isteyen öğrencilerin dikkatine! Güz döneminde MAB 313 Kamu Ekonomisi I dersi hangi öğretim üyesinden alındı ise, bahar döneminde de aynı öğretim üyesinden alınması zorunludur. Öğrencilerin kayıtlarını bu şekilde gerçekleştirmeleri ve gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir. 6 Şubat 2017

Lisans ders kayıt işlemleri hakkında açıklamalar için lütfen tıklayınız. 2 Şubat 2017

-Yüksek Lisans ve Doktora kayıtları ile ilgili detaylı bilgiye Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz. (Link: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Öğretim Yılı Kayıtları:
- Öğrenci kayıtlarının yapılması:  05.02.2018 - 09.02.2018
- Ders programlarının yapılması (Katkı Payı Ödenmesi) 05.02.2018 - 09.02.2018
- Ders ekle- sil haftası 19.02.2018 - 23.02.2018
- 2017-2018 Bahar Dönemi II. Öğretim Tezsiz YL ve Uzaktan Eğitim II.Öğretim Tezsiz YL Kredi Ücretleri (Link: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/2017-18TezsizUcretler.pdf) 3 Şubat 2017

Yüksek lisans (Tezli-Tezsiz) ve doktora öğrencilerimizin Sosyal Bilimler Enstitüsü sisteminden (Link: https://enstitu.hacettepe.edu.tr/ogrenci.jsp) kayıt yaptıktan sonra, bölüme evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu evraklar :
- Sistemden alacakları 2 adet program kaydı çıktısı
- 2 adet dekont (Ödeme yapması gerekenler için) Not: Söz konusu öğrencilerimiz için ödeme yapmadan kayıt ekranı açılmamaktadır.
Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) kayıtları için Arş. Gör. Mustafa Kızıltan
Doktora kayıtları için Arş. Gör. Dr. İrem Çetin 2 Şubat 2017

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara