Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 2'si profesör, 7'i doçent, 2'ü yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 25 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

Fakültemiz kapsamında Türk Eğitim Vakfı tarafından 2016-2017 Öğretim Yılı'nda öğrenimine başlayan / devam eden 4 başarılı öğrencimize "Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu" verilecektir. Maddi desteği ihtiyacı olan öğrencilerimizin www.tev.org.tr adresinden temin edecekleri başvuru formlarını 31 Ekim 2016 tarihine kadar doldurup bölüm sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir. 19 Eylül 2016

ÖNEMLİ: 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş" dersine girişler kimlik kartı ile olacağından ötürü, mağduriyet yaşanmaması amacıyla kimlik kartlarının bölümümüz sekreterliğinden alınması gerekmektedir. 19 Eylül 2016

MAB 431 Türk Vergi Sistemi Yaz Dönemi 1. vizesi 25.08.2016 tarihinde saat 16:00'da Araştırma Görevlisi Erdem Utku Eke'nin odasında yapılacaktır. 24 Ağustos 2016

Aşağıda belirtilen derslerin vize sınavlarına giremeyip - mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerimiz için mazeret sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde ve yerlerde yapılacaktır, 23 Ağustos 2016

- MAB 335 Devlet Borçları 26.08.2016 Cuma saat 14.00 Maliye Bölümü Toplantı Odası
- MAB 405 Bütçe Teori ve Teknikleri 26.08.2016 Cuma saat 15.00 Maliye Bölümü Toplantı Odası
- KAY 396 Yerel Yönetimler Maliyesi 26.08.2016 Cuma saat 16.00 Maliye Bölümü Toplantı Odası
- MAB 404 Mahalli İdareler Maliyesi  26.08.2016 Cuma saat 16.00 Maliye Bölümü Toplantı Odası

Yaz Okulu Mazeret sınavları ile ilgili duyuru! Yaz Okulu sınavlarının mazeret sınavları Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. İlan edilen sınav takvimi haricinde mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin, yönetmelikte yer alan şartları yerine getirerek ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını ders sorumlularına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu şartları öğrenciler danışmanlarından öğrenebilirler. Bunun dışında gelen taleplerin yönetmelik gereği kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 29 Temmuz 2016
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20150821_1502&filetype=html&submenuheader=4

2015-2016 Öğretim yılı yaz dönemi lisans programında açılacak derslerin listesi 24 Mayıs 2016

Üniversitemiz 17/07/2013 ve 2013-251 sayılı Senato kararıyla 2013/2014 Öğretim Yılından itibaren yeni kaydolan öğrencilere zorunlu olarak uygulanmaya başlanan ÜNİ 101 "Üniversite Yaşamına Giriş" dersini, mazereti dolayısıyla ya da Üniversitemize geç kayıt yaptırdığından alamayan ekteki listede yer alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesinde yapılacak olan derse katılımları ZORUNLUDUR. 31 Mayıs 2016

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak Bölüm öğrencilerimizin dikkatine! Ekte gönderilen ilişik kesme formlarını formda belirtilen Üniversitemiz birimlerine onaylatmaları ve törenden önce 9 Haziran 2016 Cuma gününe kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde diplomalarını alamayacaklardır. 27 Mayıs 2016 Güncellendi

Bölümümüzün mezun durumunda olan öğrencilerimizin mezuniyet bilgi formlarını danışmanları ile kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca mezun durumunda olup da mezuniyet bilgi formu gelmeyen öğrencilerimizin isim ve numaralarını ivedilikle danışmanlarına iletmeleri gerekmektedir. 10 Mayıs 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 27-29 Nisan ve 11-12 Mayıs tarihleri arasında Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Kamu Tercihi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirecektir. Program için tıklayınız

Bölümümüzün öğrenci topluluğu olan Maliye Topluluğu, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezi’nde “Ekonomik Krizler ve Türkiye” konulu konferanslara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 18 Nisan 2016

Eğitim dili Türkçe olan ve eğitim dili %30 İngilizce olup Türkçe programa geçişi onaylanmış olan öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG127 ve İNG128'dir. 1 Şubat 2016

12 Nisan Salı günü saat 16.00 da DK-10 no'lu derslikte, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanı Özcan Özdemir "Kamu Borçlanması ve Hazine İhaleleri" konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 12 Nisan 2016

1 Mart Salı günü saat 11.00da, Maliye Bölümü katında bulunan DK-10 no’lu derslikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kıdemli ekonomisti Doç. Dr. Cihan Yalçın, “Türkiye’de Reel Sektörün Yabancı Para Cinsinden Borçları ve Kur Riski: Betimleyici Bir Analiz” başlıklı bir çalışma sunacaktır. 29 Şubat 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı, "Mali Yerelleşme, Yeniden Dağıtım ve Bütçe Açıkları" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.15 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 3 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da DK-10 no'lu derslikte, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Duygu Canbek, "Kamu Borcu ve Büyüme" başlıklı çalışmasını sunacaktır. 1 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 15:00’de DK10 no'lu derslikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 16 Kasım 2015

Fakültemiz 5475 sayılı ve 02/10/2015 tarihli yazısında belirtilen; “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 2. bendi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenciler başarısız oldukları en fazla 3 seçmeli dersi programlarından sildirebileceklerdir. Söz konusu karar, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren alınacak seçmeli dersleri kapsadığından öğrenciler daha önce programlarına alıp başarısız oldukları seçmeli dersleri sildirme hakkına sahiptirler.'' 7 Ekim 2015

Maliye bölümü "eğitim dili %30 İngilizce" iken bölüme giren öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG111, İNG112, İNG211 ve İNG212'dir. 2 Ekim 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara