Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 3'ü profesör, 7'si doçent,1'i yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 24 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

2016-2017 Öğretim Yılı Güz döneminde MAB 612 Seminer dersini alan tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerin 16 Aralık Cuma günü DK10’da 17:00-18:00 saatleri arasında yapılacak derse katılmaları gerekmektedir. 5 Aralık 2016

MAB 253 Makro Ekonomi I dersinin arasınavı 14 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'de yapılacaktır. Derslikler ilerleyen günlerde ilan edilecektir. 5 Aralık 2016

06/12/2016 salı günü olan MAB425 Maliye Sosyolojisi dersi duyurulacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. 3 Aralık 2016

MAB 630 Dönem Projesi alan öğrencilerin 09/12/2016 saat 17.00'de Öğretim Üyesinin odasında bulunmaları duyurulmaktadır. 3 Aralık 2016

MAB 453 Seminer Dersi Şube:5 Doç. Dr. Alparslan Başaran'dan ders alan öğrencilerin 08/12/2016 günü saat 14.30'da Öğretim Üyesinin odasında bulunmaları duyurulmaktadır.  3 Aralık 2016

Maliye Ana Bilim Dalı doktora yeterlik öğrencilerinin sınav tarihleri ve jürileri için tıklayınız 2 Aralık 2016

2016-2017 Öğretim Yılı Güz döneminde MAB 612 Seminer dersini alan tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerin 7 Aralık Çarşamba günü DK10’da 17:00-18:00 saatleri arasında yapılacak derse katılmaları gerekmektedir. 2 Aralık 2016

12 Aralık tarihinde yapılacak olan MAB 105 İstatistik-I ve 15 Aralık tarihinde yapılacak olan MAB 327 Ekonometri-I dersinin arasınavları telafi sınavıdır. 1 Aralık 2016

MAB 405 Bütçe Teori ve Teknikleri dersinin mazeret sınavı 7 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'de yapılacaktır. Sınava girmek isteyen öğrencilerin Arş. Gör. Fatih Akbayır ile görüşmeleri gerekmektedir. 5 Aralık 2016

MAB 337 Türkiye'nin Mali Yapısı dersinin arasınavı 2 Aralık Cuma saat 16:00'da yapılacaktır. Derslikler ilerleyen günlerde ilan edilecektir. 28 Kasım 2016

MAB 201-03 Kamu Maliyesine Giriş dersinin arasınavı 2 Aralık Cuma saat 15:00'de DK8 de yapılacaktır. 28 Kasım 2016

MAB 612 Seminer dersi bugün (30 Kasım) yapılmayacaktır. 30 Kasım 2016

MAB 253 Makro Ekonomi soru çözüm dersi 30 Kasım Çarşamba günü saat 15:45'de DZ11 de yapılacaktır. 28 Kasım 2016

29 Kasım Salı günü yapılması planlanan MAB 213 Ceza Hukuku dersi iptal edilmiştir. 28 Kasım 2016

MAB 255 Bilgisayar Becerileri I dersi arasınav grupları için tıklayınız. 23 Kasım 2016

MAB 107 İktisada Giriş dersi mazeret sınavı 01.12.2016 perşembe günü saat 15.30'da Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınav öncesinde Arş. Gör. Sibel Özcan'ın yanına gitmesi gerekmektedir. 22 Kasım 2016

2016-2017 Güz Dönemi Vize Sınavları’ndan itibaren fakültemizde yapılan tüm sınavlarda öğrencilerin dersliklerde oturma planları merkezî sistem tarafından belirlenecektir.
 21.11.2016 tarihinden itibaren tüm sınavlarda öğrencilerin, sınavlardan önce bölümler tarafından ilan edilecek listelerde, isimlerinin bulunduğu dersliklerde sınava girmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu dersliklerde de yine bölümler tarafından ilan edilecek, kendilerine tahsis edilecek yerlerde oturmaları gerekmektedir.
Sınavların zamanında başlayabilmesi adına öğrencilerimizin tüm sınavlarda, sınav salonlarına yerleşmeden önce ilgili listeleri kontrol etmeleri ve kendilerine tahsis edilen yerlere yerleşmeleri rica olunur. 18 Kasım 2016

Seminer dersini Doç. Dr. Başak Çakar Dalgıç'tan alan öğrencilerin 21 Kasım Pazartesi günü saat 14:00'te ders sorumlusunun odasında olmaları grekmektedir. 18 Kasım 2016

2016-2017 Öğretim Yılı öğrenci kimlik kartları hologram değişim günleri İktisadi ve İdari bilimler fakültesi için 1-2 Aralık 2016 tarihinde öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 15 Kasım 2016

MAB 105 İstatistik I dersinin ek dersi 16 Kasım Çarşamba günü 12.30-14.30 saatleri arasında Hukuk Fakültesi B1 amfisinde yapılacaktır. 14 Kasım 2016

Lisans öğrencilerinin ara sınav programında ilan edilen sınıflardan hangisinde sınava gireceği ile ilgili listeler, sınav saatlerinden 15-20 dakika önce Maliye Bölümündeki panoda ilan edilecektir. Lisans öğrencilerinin bu listeyi kontrol ederek hangi sınıfta sınava girecekler ise o sınıfa geçmeleri önemle rica olunur. 14 Kasım 2016

2016-2017 Öğretim Yılı Güz döneminde MAB 612 Seminer dersini alan tezli ve tezsiz  yüksek lisans öğrencilerinin 23 Kasım Çarşamba günü DK10’da 17:00-18:00 saatleri arasında yapılacak derse katılmaları gerekmektedir. 14 Kasım 2016

Çarşamba günleri DB2'de yapılan MAB 407 Şirketler Muhasebesi dersi aynı ders saatleri içerisinde 2 Kasım 2016 tarihinden itibaren DZ12'de yapılacaktır. 27 Ekim 2016

2016-2017 Öğretim Yılı Güz döneminde MAB 612 Seminer dersini alan tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin katılması gereken ilk ders 26 Ekim Çarşamba günü DK10’da 17:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Tezli Yüksek Lisans ders listesi ve Tezsiz Yüksek Lisans ders listesi için tıklayınız. 18 Ekim 2016

 Salı günü 13.00-15.45 arasında Maliye Bölümü toplantı odasında yapılan MAB 651 Mikroekonomik Analiz dersi aynı gün ve saatte olmak üzere 18.10.2016 tarihinden itibaren DK1'de yapılacaktır. 17 Ekim 2016

Teslimi yapılmış olan cübbelerin 21 Ekim 2016 tarihine kadar teslim edilmeleri gerekmektedir, aksi takdirde depozito iadesi yapılamayacaktır. 14 Ekim 2016

TEV "Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu" başvuruları mülakatı 25 Ekim 2016 Salı saat 13:00'te Tuğrul Çubukçu toplantı salonunda yapılacaktır. 10 Ekim 2016

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı ve/veya ING 127 Temel İngilizce-I dersinden muaf olan öğrencilerimizin bu ders/dersleri, ders kayıt programı üzerinden silmeleri gerekmektedir. Söz konusu ders/dersleri not yükseltmek amacıyla alanların silmelerine gerek yoktur. 13 Ekim 2016

21500388 - Ayaz Karimov ve 21316044 Mehmet Doğan Bilgin'in 07.10.2016 saat 11:30'da Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Alparslan A. Başaran'ın odasında yapılacak olan erasmus yerleştirmesi ile ilgili toplantıya katılması rica olunur. 6 Ekim 2016

Bu dönem ilk defa kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencilerimizin alması gereken bilimsel hazırlık dersleri güncellenmiştir. Değişiklikler için tıklayınız. 5 Ekim 2016

Bu dönem ilk defa kayıt yaptıran doktora öğrencilerimizin alması gereken bilimsel hazırlık dersleri güncellenmiştir. Değişiklikler için tıklayınız 5 Ekim 2016

Üniversitemiz 17/07/2013 ve 2013-251 sayılı Senato kararıyla 2013/2014 Öğretim Yılından itibaren yeni kaydolan öğrencilere zorunlu olarak uygulanmaya başlanan ÜNİ 101 "Üniversite Yaşamına Giriş" dersini, mazereti dolayısıyla ya da Üniversitemize geç kayıt yaptırdığından alamayan ekteki listede yer alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesinde yapılacak olan derse katılımları ZORUNLUDUR. 31 Mayıs 2016

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak Bölüm öğrencilerimizin dikkatine! Ekte gönderilen ilişik kesme formlarını formda belirtilen Üniversitemiz birimlerine onaylatmaları ve törenden önce 9 Haziran 2016 Cuma gününe kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde diplomalarını alamayacaklardır. 27 Mayıs 2016 Güncellendi

Bölümümüzün mezun durumunda olan öğrencilerimizin mezuniyet bilgi formlarını danışmanları ile kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca mezun durumunda olup da mezuniyet bilgi formu gelmeyen öğrencilerimizin isim ve numaralarını ivedilikle danışmanlarına iletmeleri gerekmektedir. 10 Mayıs 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 27-29 Nisan ve 11-12 Mayıs tarihleri arasında Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Kamu Tercihi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirecektir. Program için tıklayınız

Bölümümüzün öğrenci topluluğu olan Maliye Topluluğu, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezi’nde “Ekonomik Krizler ve Türkiye” konulu konferanslara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 18 Nisan 2016

Eğitim dili Türkçe olan ve eğitim dili %30 İngilizce olup Türkçe programa geçişi onaylanmış olan öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG127 ve İNG128'dir. 1 Şubat 2016

12 Nisan Salı günü saat 16.00 da DK-10 no'lu derslikte, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanı Özcan Özdemir "Kamu Borçlanması ve Hazine İhaleleri" konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 12 Nisan 2016

1 Mart Salı günü saat 11.00da, Maliye Bölümü katında bulunan DK-10 no’lu derslikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kıdemli ekonomisti Doç. Dr. Cihan Yalçın, “Türkiye’de Reel Sektörün Yabancı Para Cinsinden Borçları ve Kur Riski: Betimleyici Bir Analiz” başlıklı bir çalışma sunacaktır. 29 Şubat 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı, "Mali Yerelleşme, Yeniden Dağıtım ve Bütçe Açıkları" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.15 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 3 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da DK-10 no'lu derslikte, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Duygu Canbek, "Kamu Borcu ve Büyüme" başlıklı çalışmasını sunacaktır. 1 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 15:00’de DK10 no'lu derslikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 16 Kasım 2015

Fakültemiz 5475 sayılı ve 02/10/2015 tarihli yazısında belirtilen; “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 2. bendi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenciler başarısız oldukları en fazla 3 seçmeli dersi programlarından sildirebileceklerdir. Söz konusu karar, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren alınacak seçmeli dersleri kapsadığından öğrenciler daha önce programlarına alıp başarısız oldukları seçmeli dersleri sildirme hakkına sahiptirler.'' 7 Ekim 2015

Maliye bölümü "eğitim dili %30 İngilizce" iken bölüme giren öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG111, İNG112, İNG211 ve İNG212'dir. 2 Ekim 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara