Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 3'ü profesör, 7'si doçent,1'i yardımcı doçent olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 24 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Duyurular

MAB 454 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi dersi 3 Mart 2017 tarihinden itibaren saat 12:30'da DK10 dersliğinde yapılacaktır. 24 Şubat 2017

Bahtiyar Kızılkaya, Şafak Karaca ve Yeter Karaer'in 2016-2017 bahar yarıyılı ekle-sil döneminde Arş. Gör. İrem Didinmez ile görüşmeleri gerekmektedir. 21 Şubat 2017

Arş. Gör. Emine Ayrancı'nın danışmanlığını yaptığı aşağıda belirtilmiş olan öğrencilerin ders kayıtlarını yapması gerekmektedir. 21616088 Elif DEMİRKOL
21616108 Büşra DOĞAN 
21616132 İbrahim Furkan ERGENÇ
21616146 Zişan EROL 
21616151 Şeyda Nur EVİN
21616218 Sevgi KALKAN 
21616309 Edip Şevki KESKİNER
21616314 Tuna KIZIL
21616352 Burak KÜSMÜŞ 20 Şubat 2017

BEB 650-44 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi maliye bölümü için sadece güz döneminde açılmaktadır. 15 Şubat 2017

MAB 402 Mali Tablo ve Denetim dersi 16.02.2017 perşembe günü yapılmayacaktır 14 Şubat 2017

MAB 104 İktisada Giriş II tek ders sınavı 17.02.2017 cuma günü saat 10.00'da yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınav saatinde Arş. Gör. Sibel ÖZCAN ile görüşmesi gerekmektedir. 13 Şubat 2017

Aşağıdaki derslerin 1 no'lu şubesine, sadece, eğitim dili %30 İngilizce iken Maliye Bölümüne giren ve eğitimine İngilizce devam etmeyi seçen öğrenciler kayıt olabilir. Bunun dışındaki öğrenciler diğer şubelere kayıt olabilirler. 7 Şubat 2017
MAB 104 İKTİSADA GİRİŞ II
MAB 106 İSTATİSTİK II
MAB 118 İKT. İÇİN MATEMATİK II
MAB 226 MİKROEKONOMİK TEORİ II
MAB 254 MAKRO EKONOMİ II
MAB 256 BİLGİSAYAR BECERİLERİ II
MAB 328 EKONOMETRİ II

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran tüm adaylar Tezsiz Yüksek Lisans Sınavına kabul edilmişlerdir. 31Ocak 2017

Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran tüm adaylar Tezli Yüksek Lisans Sınavına kabul edilmişlerdir. 31Ocak 2017

11/01/2017 tarihli Senato toplantısında kabul edilen yeni Akademik Danışmanlık Uygulama Esas ve İlkeleri’ne ilişkin yazı için tıklayınız. 23 Ocak 2017

Ders kayıt sistemi hakkında açıklamalar için tıklayınız. 23 Ocak 2017

2016-2017 Güz Dönemi Vize Sınavları’ndan itibaren fakültemizde yapılan tüm sınavlarda öğrencilerin dersliklerde oturma planları merkezî sistem tarafından belirlenecektir.
 21.11.2016 tarihinden itibaren tüm sınavlarda öğrencilerin, sınavlardan önce bölümler tarafından ilan edilecek listelerde, isimlerinin bulunduğu dersliklerde sınava girmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu dersliklerde de yine bölümler tarafından ilan edilecek, kendilerine tahsis edilecek yerlerde oturmaları gerekmektedir.
Sınavların zamanında başlayabilmesi adına öğrencilerimizin tüm sınavlarda, sınav salonlarına yerleşmeden önce ilgili listeleri kontrol etmeleri ve kendilerine tahsis edilen yerlere yerleşmeleri rica olunur. 18 Kasım 2016

Lisans öğrencilerinin ara sınav programında ilan edilen sınıflardan hangisinde sınava gireceği ile ilgili listeler, sınav saatlerinden 15-20 dakika önce Maliye Bölümündeki panoda ilan edilecektir. Lisans öğrencilerinin bu listeyi kontrol ederek hangi sınıfta sınava girecekler ise o sınıfa geçmeleri önemle rica olunur. 14 Kasım 2016

Bu dönem ilk defa kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencilerimizin alması gereken bilimsel hazırlık dersleri güncellenmiştir. Değişiklikler için tıklayınız. 5 Ekim 2016

Bu dönem ilk defa kayıt yaptıran doktora öğrencilerimizin alması gereken bilimsel hazırlık dersleri güncellenmiştir. Değişiklikler için tıklayınız 5 Ekim 2016

Üniversitemiz 17/07/2013 ve 2013-251 sayılı Senato kararıyla 2013/2014 Öğretim Yılından itibaren yeni kaydolan öğrencilere zorunlu olarak uygulanmaya başlanan ÜNİ 101 "Üniversite Yaşamına Giriş" dersini, mazereti dolayısıyla ya da Üniversitemize geç kayıt yaptırdığından alamayan ekteki listede yer alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesinde yapılacak olan derse katılımları ZORUNLUDUR. 31 Mayıs 2016

Bölümümüzün mezun durumunda olan öğrencilerimizin mezuniyet bilgi formlarını danışmanları ile kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca mezun durumunda olup da mezuniyet bilgi formu gelmeyen öğrencilerimizin isim ve numaralarını ivedilikle danışmanlarına iletmeleri gerekmektedir. 10 Mayıs 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 27-29 Nisan ve 11-12 Mayıs tarihleri arasında Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Kamu Tercihi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirecektir. Program için tıklayınız

Bölümümüzün öğrenci topluluğu olan Maliye Topluluğu, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezi’nde “Ekonomik Krizler ve Türkiye” konulu konferanslara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 18 Nisan 2016

Eğitim dili Türkçe olan ve eğitim dili %30 İngilizce olup Türkçe programa geçişi onaylanmış olan öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG127 ve İNG128'dir. 1 Şubat 2016

12 Nisan Salı günü saat 16.00 da DK-10 no'lu derslikte, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanı Özcan Özdemir "Kamu Borçlanması ve Hazine İhaleleri" konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 12 Nisan 2016

1 Mart Salı günü saat 11.00da, Maliye Bölümü katında bulunan DK-10 no’lu derslikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kıdemli ekonomisti Doç. Dr. Cihan Yalçın, “Türkiye’de Reel Sektörün Yabancı Para Cinsinden Borçları ve Kur Riski: Betimleyici Bir Analiz” başlıklı bir çalışma sunacaktır. 29 Şubat 2016

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı, "Mali Yerelleşme, Yeniden Dağıtım ve Bütçe Açıkları" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.15 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 3 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da DK-10 no'lu derslikte, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Duygu Canbek, "Kamu Borcu ve Büyüme" başlıklı çalışmasını sunacaktır. 1 Aralık 2015

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım Salı günü saat 15:00’de DK10 no'lu derslikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 16 Kasım 2015

Fakültemiz 5475 sayılı ve 02/10/2015 tarihli yazısında belirtilen; “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 2. bendi gereğince 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren öğrenciler başarısız oldukları en fazla 3 seçmeli dersi programlarından sildirebileceklerdir. Söz konusu karar, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren alınacak seçmeli dersleri kapsadığından öğrenciler daha önce programlarına alıp başarısız oldukları seçmeli dersleri sildirme hakkına sahiptirler.'' 7 Ekim 2015

Maliye bölümü "eğitim dili %30 İngilizce" iken bölüme giren öğrencilerimiz için ZORUNLU olan İngilizce dersleri İNG111, İNG112, İNG211 ve İNG212'dir. 2 Ekim 2015

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara