Staj

Staj yapacak öğrencilerin http://www.iibf.hacettepe.edu.tr/onemli_belgeler.php adresinde yer alan staj belgelerini; staj tarihinden en az 1 ay önce doldurarak bölüm staj koordinatörüne teslim etmesi gerekmektedir.

Tüm belgeler elektronik ortamda doldurulmalıdır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara