Fatih Akbayır

 

Arş. Gör. Fatih AKBAYIR
Bütçe ve Mali Planlama
Anabilim Dalı

 

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: 206)
e-postaakbayirfatih@hacettepe.edu.tr  

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                     Erciyes Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, 2010
Lisans :                     Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü (Devam ediyor)

 

Bütünleşik Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.

Yabancı Dil :             İngilizce
 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

  • Bütçe, Yerel Yönetimler, Mali Alan

 

KONFERANS/SEMİNER/PANEL

 
Makale