Mehmet Fatih Çapanoğlu


Arş. Gör. Mehmet Fatih ÇAPANOĞLU
Maliye Teorisi
Anabilim Dalı
 

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili:189)
e-mail:  mehmetfatihc@hacettepe.edu.tr  

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Eskişehir.
                                  Maliye Lisans, 2006.
 

Yüksek Lisans :        Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 

Doktora :                  Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.
 

Yabancı Dil :             İngilizce

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

  • Maliye Teorisi

  • Mali İktisat

  • Bütçe

Semİner, Konferans

Üye Olduğu Kurum ve Dernekler

  • Hacettepe Ekonomi Kulübü

Ödüller