Bahadır Sazak Doğan

 

Arş. Gör. Bahadır Sazak Doğan
Maliye
Anabilim Dalı

 

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: 204)
e-postabahadirdogan@hacettepe.edu.tr  

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                     Gazi Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, 2009

 

Yüksek Lisans :        University of Kent, Business School, Human Resource Management, 2011

Bütünleşik Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, devam ediyor.

Yabancı Dil :             İngilizce
 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

  • Kamu Ekonomisi

 

KONFERANS/SEMİNER/PANEL

 
Makale