Taylan Egen

Arş. Gör. Hüseyin Taylan EĞEN
Mali İktisat
Anabilim Dalı

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: )
e-postategen@hacettepe.edu.tr  

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                     Hacettepe Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, Ankara.
                                  Ekonomi Lisans, 2005.

Yüksek Lisans :        Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ankara
                                  İktisat Yüksek Lisans, 2008

Doktora :                   Utah Üniversitesi, İktisat Bölümü, devam ediyor.

Yabancı Dil :             İngilizce
 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

  • Türkiye Ekonomisi
  • Kalkınma Ekonomisi
  • Ekonomik Büyüme
  • İktisadi Düşünce Tarihi