Sevilay Gümüş

 

Arş. Gör. Sevilay GÜMÜŞ
Mali İktisat
Anabilim Dalı

sevilay

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: 407)
e-postasevilaygumus@hacettepe.edu.tr  

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                     Gazi Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü.
                                  İktisat Lisans, 2005.

Lisans :                     Gazi Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü.
                                  Uluslararası İlişkiler Lisans, 2005. (Çift Anadal)

Yüksek Lisans :        Drexel University LeBow College of Business
                                  Finance M.S., 2010.
 

Doktora:                   Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                  Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.

Yabancı Dil :             İngilizce, Fransızca
 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

  • Göç, Terör, Sosyal Güvenlik, Azınlıklar, Kamu Harcamaları ve Ekonomi-Hukuk

PROJE

  • Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi, proje asistanı, 2011-2012.

KONFERANS/SEMİNER/PANEL

  • International Conference on Euroasian Economies: “A Comparison of European Union and Turkey Concerning Social Parafiscal Burden between 1995 and 2008”,  12-14 October 2011 Bishkek, Kyrgyzstan
  • SOBIAD-YEBKO (ULUSAL YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI)- “ANALYSIS OF PROTECTIVE ECONOMIC POLICIES AND TRADE DEFENSE MEASURES IN MARKET ECONOMY”, 08-09 October 2011 İzmir, Turkey
Makale
  • "Piyasa Ekonomisinde Koruyucu İktisat Politikalarının ve Ticaret Politikası Önlemlerinin Analizi", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2011-2