Hale AKBULUT

Araş. Gör. Dr. Hale AKBULUT
Bütçe ve Mali Planlama
Anabilim Dalı

 

İletişim

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: 187)
e-postahalepehlivan@hacettepe.edu.tr  

 

 

Öğrenim Durumu

Lisans :                     Hacettepe Üniversitesi İİBF, İngilizce İktisat Bölümü, Ankara.
                                  İktisat Lisans, 2006.

Yüksek Lisans :        Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ankara
                                  İktisat Yüksek Lisans, 2009.
 

Doktora:                   Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Yabancı Dil :             İngilizce
 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

  • Politik İktisat
  • Büyüme