Doç. Dr. M.Umur TOSUN

Bütçe ve Malî Plânlama Anabilim Dalı
 

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: 205)
e-posta:  utosun@hacettepe.edu.tr Web Sayfası: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~utosun/

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                      Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                   Maliye Lisans, 1993.
 

Yüksek Lisans :         Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                 
 Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
 

Doktora:                     Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                    Maliye Anabilim Dalı, 2001.
 

Yabancı Dil :              İngilizce

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

 • Kalkınma Ekonomisi
 • Maliye Teorisi

VERDİĞİ DERSLER

 • Lisans: Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi, Kalkınma ve Büyüme İktisadı.
 • Yüksek Lisans: Mikro Ekonomik Uygulamalar.
 • Doktora: Maliye Teorisi ve Politikaları.

Makaleler

 • F.TELATAR, E.TELATAR, T.ÇAVUŞOĞLU ve M.U.TOSUN (2007), “Political Instability, Political Freedom and Inflation”. Applied Economics. 21 Temmuz 2008’de Yayıma Kabul Edildi (Yayın Aşamasında).

 • M.C.GÜRAN ve M.U.TOSUN (2008), “A Cross-Country Analysis of Public Sector Interventions’ Efficiency” Ekonomicky Casopis, 56(2), 182-211.

 • TOSUN M.U., A.ULUCAN ve M.C.GÜRAN (2008). “The Political Instability, Investment Profile and the Macroeceonomic Performance of Middle East and North African (MENA) Region, Problems and Perspectives in Management, 6(2), 22-40.

 • M.C.GÜRAN ve TOSUN M.U. (2008). “The Macroeconomic Performance of Turkish Economy After 1980’s Liberalization”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 8(1), 67-82.

 • TOSUN, M.U., “Türkiye’de Kamu Sektöründe Yeni Yönetim Felsefesi: Kaynak Kullanımında Etkinlik Açısından Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 2007.

 • TOSUN, M.U. ve A.N. Tosun, “Vergilendirmenin Gizli Maliyetleri Üzerine” Malî Pusula, 21, 131-143, 2006.

 • GÜRAN, M.C. and TOSUN M.U. (2005) "Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı: 1951-2003 Dönemi İçin Parametrik Olmayan Bir Ölçüm" Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(4), 89-115.

 • TOSUN M. U. and BAYAR İ.N. (2005)  “Türk Vergi Hukuku Açısından Uluslararası İşlemlerde Rüşvetin Önlenmesi” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54(1), 205-223. 

 • TOSUN M.U. (2004),”The Relationship Between Corruption and Public Expenditure” Proceedings of the First Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies, Bishkek, pp.480-490.

 • TOSUN M. U. (2003), “Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma” Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(5), 125-146.

 • GÜRAN M.C. and TOSUN M. U. (2003) “Yolsuzlukla Mücadele Olgusu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” Hacettepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 139-168.

 • TOSUN M. U. and GÜRAN M.C.(2002) “Vergi İdarelerinde Etkinlik Arayışları: Vergi Dairelerinde Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Deneme ” Hacettepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 187-215.

 • TOSUN M. U. (2001), “The Economic Impacts of Corruption: Relationship Between Economic Growth and Corruption”, Public Choice and Constitutional Economics Journal, 4, pp.3-8 (In Turkish).

 • TOSUN M. U. (2001), “Yolsuzluk Olgusuna Yönelik Ampirik Çalışmalar Üzerine Notlar” Hacettepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi,19(2), pp.97-122.

Kİtap/ Kİtap Bölümleri

 • Cingi S., M.U.TOSUN ve M.C. GÜRAN (2002) YOLSUZLUK ve ETKİN DEVLET. Ankara Ticaret Odası, ISBN 975-512-697-X.

Teblİğ, Bİldİrİler, Projeler

 • ŞAHİN İ., M.U.TOSUN, M.A.ÖZBEK ve M.C.GÜRAN, “The Perception of Corruption in the Turkish Public Health Sector: A Survey on Public Health Professionals”, International Conference on Social Sciences, 21-22 August, İzmir, 2008.

 • TOSUN M.U., M.C.Güran ve A. Ulucan., “Political Stability, Investment Profile and Macroeconomic Performance” 6th International Conference of the Middle East Economic Association, Dubai, BAE March, 2007.

 • TOSUN M. Umur (2004),”The Relationship Between Corruption and Public Expenditure” the First Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies, Bishkek, 16 April 2004.

 • M.C. GÜRAN, M.U. TOSUN, A.N. TOSUN, İ.N. BAYAR, O. CANYAŞ ve M. KAYA "Sahte ve Kaçak Ticarî Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri" Marka Koruma Grubu, İSTANBUL, 2008.
 • Arslan M. & M.U. TOSUN (2002) "Yolsuzluğun Firmalar Açısından Algılanmasına Yönelik Uluslararası Bir Araştırma." Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi, Proje No. 0101702001.