Araştırma

REKABET EKONOMİSİ 
ve
POLİTİKASI  SEMPOZYUMU - III

8-9 Ekim 2010, Denizli

 

Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ'nin, Pamukkale Üniversitesi ve Rekabet Kurumu'nun ortaklaşa düzenlediğiRekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu'nda birincilik alan tebliği için tıklayınız...
 Necmiddin BAĞDADİOĞLU 
Alparslan BAŞARAN
Sibel KALAYCIOĞLU
Abuzer PINAR


Birleşmiş Milletler (UNDP) &
Hacettepe Üniversitesi PEGEM

Ankara, 2009

Cahit GÜRAN
Umur TOSUN
Nil TOSUN
Nihat BAYAR
Oytun CANYAŞ
Mustafa KAYA

Marka Koruma Grubu &
Hacettepe Üniversitesi

Ankara, 2008


23. Türkiye Maliye Sempozyumu 

Organizayson Kurulu
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ
Doç. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Doç. Dr. Cahit GÜRAN
Yrd. Doç. Dr. Umur TOSUN
Öğr. Gör. Mustafa KAYA

Antalya, 2008

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara