Araştırma Görevlileri

Dr. İrem ÇETİN

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 86 75 (199)
E-posta: iremyendi@hacettepe.edu.tr


Dr. İrem DİDİNMEZ

Çalışma Alanları:
Transfer Fiyatlandırması

Telefon: (0312) 297 86 75 (200)
E-posta: iremdidinmez@hacettepe.edu.tr


Dr. Sibel ÖZCAN

Çalışma Alanları:
Türkiye Ekonomisi, Kamu Ekonomisi

Telefon: (0312) 297 86 75 (201)
E-posta: sibel.ozcan@hacettepe.edu.tr


Dr. Mustafa KIZILTAN

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (185)
E-posta: mustafa.kiziltan@hacettepe.edu.tr

H. Taylan EĞEN

Çalışma Alanları:
Türkiye Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi, Ekonomik Büyüme, İktisadi Düşünce Tarihi

Telefon: (0312) 297 86 75 (...)
E-posta: tegen@hacettepe.edu.tr


M. Fatih ÇAPANOĞLU

Çalışma Alanları:
Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe

Telefon: (0312) 297 86 75 (189)
E-posta: mehmetfatihc@hacettepe.edu.tr


Sevi DOKUZOĞLU

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (198)
E-posta: sevidokuzoglu@hacettepe.edu.tr


Semih ÇETİN

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (405)
E-posta: semihcetin@hacettepe.edu.tr


Ümmügülsüm POLAT

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (406)
E-posta: gulsumpolat@hacettepe.edu.tr


Bahadır Sazak DOĞAN

Çalışma Alanları:
Maliye Teorisi

Telefon:(0312) 297 86 75 (231)
E-posta: bahadir.dogan@hotmail.com


Tuğay GÜNEL

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (...)
E-posta:


Emin Efecan AKTAŞ

Çalışma Alanları:
Küresel Kriz, Emek Piyasası, İstihdam, İşsizlik

Telefon: (0312) 780 68 88
E-posta: eaktas@hacettepe.edu.tr


Eda YILMAZ

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (...)
E-posta:


Yasemin ÇOLAK

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (197)
E-posta: yasemin.colak@hacettepe.edu.tr


Mahmut Akif GÜVEN

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 86 75 (...)
E-posta:

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara