Dilekçe Örnekleri
 • 22 NİSAN 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN DİLEKÇELERİN MUTLAKA BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANIP DANIŞMAN ONAYI İLE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

  Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen durumlar için linklerde verilen dilekçe veya formları bilgisayar ortamında doldurup bölümlerine teslim ettikleri takdirde dilekçelerine veya formlarına gerekli işlem yapılabilecektir.

  1. Program haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, Ekle-Sil haftasında kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  2. Program ve Ekle-Sil haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  3. Ekle-Sil haftasından sonra 15 gün ders eklemek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 03-2016
  4. Ekle-Sil haftasından sonra 15 gün ders silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 03-2016
  5. Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  6. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  7. Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  8. Yaz okulunda ders alan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  9. Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  10. Final ve bütünleme sınavlarının her ikisine de mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  11. Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır. 04-2014
  12. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  13. İ.İ.B.F.’nde Yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve ekleri ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisinebaşvurmalıdır. 04-2014
  14. Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  15. Work and Travel kapsamında yurtdışına gidecek öğrenci pasaport harcından muaf olmak için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  16. Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
  17. Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu 04-2014
  18. İşyeri Eğitimi(Staj) Formu 04-2014

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara