Dilekçe Örnekleri
 • 22 NİSAN 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN DİLEKÇELERİN MUTLAKA BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANIP DANIŞMAN ONAYI İLE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

  Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen durumlar için linklerde verilen dilekçe veya formları bilgisayar ortamında doldurup bölümlerine teslim ettikleri takdirde dilekçelerine veya formlarına gerekli işlem yapılabilecektir.

  1. Program haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, Ekle-Sil haftasında kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
  2. Program ve Ekle-Sil haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
  3. Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün ders eklemek ve silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
  4. Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
  5. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.
  6. Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.
  7. Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.
  8. Genel sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 
  9. Final ve bütünleme sınavlarının her ikisine de mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.
  10. Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır.
  11. Üç ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
  12. Üç ders sınavına girmek isteyen öğrenci (Tüm derslerden başarılı olduğu halde, genel akademik ortalaması 2.00'nin altında olması sebebiyle mezun olamayanlar için) dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
  13. İ.İ.B.F.’nde Yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve ekleri ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisinebaşvurmalıdır.
  14. Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
  15. Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
  16. Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu
  17. Staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler:

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara