Yürütülmekte Olan Doktora Tezleri

AD-SOYAD
TEZ ADI
TEZ DANIŞMANI
EMRE ATSAN
TÜRKİYE'DE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI VE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
LEMAN YILDIRIM
TÜRKİYE'DE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA VERDİĞİ KARARLARIN EKONOMİK ANALİZİ
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
NTILEK ILIAZ
YUNANİSTAN DENEYİMİ IŞIĞINDA TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUMU
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
MUSTAFA KIZILTAN
TÜRKİYE'DE YEREL VERGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA MODELLERİ YAKLAŞIMI
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
ONUR UÇAR
YARGILAMADA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ: TÜRK VERGİ YARGISI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
FATİH AKBAYIR
MALİ ALAN : TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
TUĞBA BERÇİNTÜRK
TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN EKONOMİK VE MALİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
MUSTAFA GÜMÜŞ
YEREL YÖNETİMLERİN SERMAYE PİYASALARI YOLUYLA FİNANSMANI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
MUHAMMED İLKER KABAKÇI
TÜRKİYEDE 2000 YILI SONRASINDAKİ PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
PROF. DR. AHMET BURÇİN YERELİ
ABDÜLGANİ GÜNGÖRDÜ
DEVLET DESTEKLERİNİN PAZARIN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME.
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
KÜRŞAT ÜNLÜSOY
TÜRKİYE'DE REKABET KURULU KARARLARINDAKİ EKONOMİK BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
MEHMET ÖMÜR PAŞAOĞLU
REKABET HUKUKU'NDA ZARAR TAHMİNİ VE REKABETİ KISITLAYICI YATAY ANLAŞMALARDAN KAYNAKLANAN ZARARLARIN ÖLÇÜMÜ
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
SEVİLAY GÜMÜŞ ÖZUYAR
TÜRKİYE'DE KAMUSAL HİZMETLERDE MEMNUNİYETİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ VE ANALİZİ ; TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME: 2003-2012
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
ORHAN ELÇİ
VERGİ YAPISININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ:AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
CEVAT TOSUN
TÜRKİYE'DE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
EMİN EFECAN AKTAŞ
TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
SÜLEYMAN SÖZERİ
TÜRK İMALAT SANAYİNDE ENERJİ YOĞUNLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
PROF. DR. NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU
HAKAN AY
YAPISAL BÜTÇE DENGESİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE MALİYE POLİTİKASI ANALİZİ
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
İREM ACARKAN
EKONOMİK VE SOSYAL FAKTÖRLERİN KADIN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE MALİYE POLİTİKASI DEĞERLENDİRMELERİ
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
İREM ÇETİN
BORÇLANMA, BÜTÇE AÇIKLARI VE MALİ KURALLARIN MAKRO EKONOMİK MODELLEMESİ VE AMPİRİK ANALİZİ
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
ITIR IŞIN
CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ'NİN EKONOMİK KREDİBİLİTE VE BÜTÇE AÇIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
SEVİ DOKUZOĞLU
İÇ BORCUN VADE YAPISI VE MALİYE POLİTİKASI İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
SEMİH ÇETİN
MALİ YAKINSAMA, KONJONKTÜREL DALGALANMALAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
EMİNE AYRANCI
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARAYIŞLARI VE REFORMLAR
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
UĞUR TAŞTAN
KONJONKTÜREL VE YAPISAL BÜTÇE DENGESİ TAHMİNLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE 'DE MALİ KURAL
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
TUGAY GÜNEL
AVRUPA BİRLİĞİ' NDE MALİ KURALLARIN İHTİYARİ MALİYE POLİTİKASININ İSTİKRARINA ETKİSİ 
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
ÜMMÜGÜLSÜM POLAT
POLİTİK YAPININ EKONOMİK VE MALİ PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMALI BİR EKONOMETRİK İNCELEME
PROF. DR. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
BUĞRA BURAK DUMAN
TÜRK BÜTÇE SİSTEMİNİN KRİTİK DÖNEMEÇLER VE YOL BAĞIMLILIK TEORİSİ AÇISINDAN GELİŞİMİ
DOÇ. DR. UMUR TOSUN
FATİH KARASAÇ
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ: STOKASTİK SINIR MODELİ
DOÇ. DR. UMUR TOSUN
ERDEM UTKU EKE 
NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ KURULUMUNUN FAYDA MALİYET ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
DOÇ. DR. UMUR TOSUN
SİBEL ÖZCAN
TÜRKİYE'DEKİ KAMU PERSONELİ SAYISINDAKİ ARTIŞIN KAMU HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DOÇ. DR. UMUR TOSUN
ERTAN ERÜZ
TÜRKİYE'DE ORTA DERECELİ BÜTCELEME YAKLAŞIMININ PLAN-PROGRAM-BÜTÇE BAĞLANTISININ ETKİNLİĞİ VE UYGULAMA SONUÇLARI AÇISINDAN ANALİZİ
DOÇ. DR. UMUR TOSUN
MURAT OKYAY DEMİRÖRS
VERGİ AHLAKI, ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
DOÇ. DR. NİL TOSUN
SONER ALTAŞ
VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ORTAKLARI İLE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN ŞİRKETİN VERGİSEL BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
DOÇ. DR. NİL TOSUN
MUHAMMED EMİN ŞAHİNER
ULUSAL VE ULUSLARARSI İNSAN HAKLARI YARGISINDA MÜLKİYET HAKKINA VERGİSEL MÜDAHALELER.
DOÇ. DR. NİL TOSUN
MURAT SOLMAZ
TÜRKİYE'DE GAYRİ MADDİ HAKLARDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE VERGİLENDİRME  
DOÇ. DR. ERDEM SEÇİLMİŞ
METİN SALTOĞLU
ÜÇÜNCÜ SEKTÖRÜN KAMU EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DOÇ. DR. ERDEM SEÇİLMİŞ
METE DİBO
RAWLSÇI VE BENTHAMCI ADALET TEORİLERİ PERSPEKTİFİNDEN GELİR DAĞILIMINDA ADALET:GEÇERLİLİK, TUTARLILIK VE RASYONELLİK TEMELİNDE DENEYSEL BİR UYGULAMA
DOÇ. DR. ERDEM SEÇİLMİŞ
İREM DİDİNMEZ
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN VERGİ UYUMU KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAKIŞ AÇISI İLE DEGERLENDİRİLMESİ
DOÇ. DR. ERDEM SEÇİLMİŞ
ÜMİT YÜKSEL
ULUS GÜVENLİK HİZMETLERİNDE HESAP VERİLEBİLİRLİK VE MALİ DENETİM
DOÇ. DR. ALPARSLAN BAŞARAN
ZUHAL DEFNE UZUNHASANOĞULLARI
FİNANSAL DÜZENLEMELERİN ETKİNLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ:TÜRKİYE'DEKİ FİNANSAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA
DOÇ. DR. PELİN VAROL İYİDOĞAN
SİNEM YALÇIN
MALİ SAYDAMLIĞI ETKİLEYEN EKONOMİK, SOSYAL, POLİTİK VE KURUMSAL FAKTÖRLER: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDE YAPILAN EKONOMETRİK BİR ANALİZ
DOÇ. DR. PELİN VAROL İYİDOĞAN
FATİH BOZKURT
KAMU BORÇ YÖNETİMİ VE GELİR DAĞILIMI ETKİLERİ
DOÇ. DR. PELİN VAROL İYİDOĞAN
BAHADIR SAZAK DOĞAN
KOBİ'LERİN İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİLERİ
DOÇ. DR. PELİN VAROL İYİDOĞAN
GÖKHAN ÇOBANOĞULLARI
BÜTÇE AÇIKLARININ BELİRLEYİCİLERİ VE DİNAMİKLERİ
DOÇ. DR. SERKAN ERKAM

 

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara