Erasmus Programı

Erasmus+ programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program dahilinde yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler yürütmesi, yükseköğretim kurumlarına kısa süreli öğrenci ve personel değişimleri yapabilmeleri için karşılıksız mali desteğin sağlanması ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Program ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, 1 akademik yıl (3-12 ay arası) diğer bir Avrupa ülkesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görme şansına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek (hibe) almaktadırlar.

Başvurma Sürecinde Aranan Asgari Şartlar

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının 2.50/4.00 olması.
  • Yabancı dil notu.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Genel akademik not ortalamasının %50’si
  • Yabancı dil puanının %50’si hesaplanarak yapılır.

Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve önemli tarihler ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünün sahip olduğu ikili anlaşmalar aşağıdaki gibidir:

 
Ülke
Şehir
Üniversite
Anlaşma Tarihleri
Anlaşma
Başlangıç 
Anlaşma
Bitiş
1
İtalya Foggia Universita degli Studi di Foggia
2014
2021
2
Polonya Czestochowa Czestochowa University of Technology
2014
2021
3
Polonya Czestochowa Akademia Polonijna w Czestochowie
2014
2021
4
Romanya Bükreş Universitatea Romano-Americana
2014
2021

 

Maliye Bölümü Erasmus Koordinatörü : 
Doç. Dr. Alparslan Başaran
Email: aab@hacettepe.edu.tr 
İletişim: (0312) 297 86 75 (210)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara