Farabi Programı

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Farabi Programı Koordinatörlüğü’nce ilan edilen başvuru dönemi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında protokol yapılmış üniversitelerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, diğer üniversitelerde okuyan öğrenciler de yine aynı protokoller çerçevesinde bir ya da iki yarıyıl öğrenim görmek üzere Hacettepe Üniversitesi’ne Farabi Değişim Programı kapsamında başvurabilirler.

Detaylı bilgi için: http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/index.shtml

Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörü : 
Doç. Dr. Serkan Erkam 
Email: serkane@hacettepe.edu.tr
İletişim: (0312) 297 86 75 (207)  

 

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara