Genel Tanıtım
Bölüm Başkanı                    Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU tarkan.cavusoglu@hacettepe.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı   : Doç. Dr. Erdem SEÇİLMİŞ ies@hacettepe.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı   : Dr. Öğr. Üyesi Debi KONUKÇU ÖNAL debi@hacettepe.edu.tr
Bölüm Sekreteri  : Nükhet AŞKIN nukhet@hacettepe.edu.tr
Bölüm Sekreteri  : Zuhal PEKAL zpekal@hacettepe.edu.tr
Bölüm Sekreteri  : Ayşe DOĞRU ayse.dogru@hacettepe.edu.tr

 

Bütçe ve Mali Plan. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ    aby@hacettepe.edu.tr
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN nilt@hacettepe.edu.tr
Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU necbag@hacettepe.edu.tr
Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU  tarkan.cavusoglu@hacettepe.edu.tr

Maliye Bölümü sınıf danışmanları ve akademik koordinatörler için Öğretim Kadrosu bölümüne bakınız. 

Tarihçe

Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Bu bölümde, 1988 yılında itibaren bir Yüksek Lisans Programı ve 1995 yılından itibaren bir Doktora Programı yürütülmektedir.

Bölümün Anabilim Dalları: Maliye Bölümü'nde; Maliye Teorisi , Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Maliye Teorisi ve Mali İktisat anabilim dalları, kamu maliyesini ilgilendiren konuların iktisat teorisi çerçevesinde incelenmesine olanak tanırken; Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama anabilim dalları uygulamaya yönelik olup kamu kesimi bütçesi ile ilgili unsurların teknik ve hukuki boyutlarının incelenmesini konu etmektedir.   

ÖSYS Bilgileri: Bölümümüze Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile alınan öğrencilerin Y-ÖSS puan türü TM-1’dir. ÖSYM’nin 2012 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre bölümümüzü ilgilendiren kısımlar aşağıda gösterilmiştir:

Program Kodu Program Adı Öğr.Süre Puan Türü Genel Kont. Okul Birincisi Kont. 2011-ÖSYS 0,15 Başarı Sırası 2011-ÖSYS Ek Puanlı B.Sırası 2011-ÖSYS En Küçük Puan
104810441 Maliye 4 TM-1 75 2 46.500 --- 419.210

Bölüm Eğitim Programının Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler: Bölüm’de verilen eğitim, iktisadi ve mali olayları analiz etme, muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırma, iş yaşamına yönelik hukuki bilgi birikimini oluşturma, maliye politikaları konusunda analitik analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirme gibi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Staj Olanakları ve Mezunların Çalışma Alanları: Bölüm’den mezun olanların genellikle çalıştığı ve staj olanakları bulduğu kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı. (Bkz. "Mezunlar" sayfası)

Bölümde Yapılan Araştırma ve Çalışmaların Genel Konuları: Vergi Sistemleri, Vergilendirme, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, Refah İktisadı, Maliye Politikası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme, Regülasyon, Kamu Kesimi Bütçesi. 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara