2
Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 4'ü profesör, 5'si doçent, 2'si dr. öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Mezunlarımızın Dikkatine

Değerli Mezunlarımız,
Sizlerle iletişim sağlayabilmemiz ve bu iletişimi güncel tutabilmemiz için yeni bir veri tabanı oluşturmaktayız. Lütfen ekteki bilgi formu için tıklayınız. 24 Nisan 2018

Duyurular

2018-2019 Güz dönemi yeterlilik sınav programı için lütfen tıklayınız. 14 Aralık 2018

MAB117-01-03 İktisatçılar için Matematik ve MAB219-01-03 Mikroekonomik Teori I derslerinin mazeret sınavı 26/12/2018 16:00'da Maliye Bölümü Seminer Odasında yapılacaktır. Mazeret sınavına girecek öğrencilerin mazeretlerine ilişkin belgeyle sınav saatinden önce Arş. Gör. Yasemin Çolak ile görüşmeleri gerekmektedir.

MAB 213 Ceza Hukuku dersi 12.12.2018 tarihinde yapılmayacaktır. 11 Aralık 2018

Bölümümüz 21515892 numaralı öğrencisi Seren AY, öğrenci kimliğini bölüm sekreterliğinden alabilir. 11 Aralık 2018

11.12.2018 tarihinde yapılması planlanan MAB 107 İktisada Giriş dersi ikinci ara sınavı ertelenmiştir.11 Aralık 2018

MAB 107 İktisada Giriş dersi mazeret sınavı 21.12.2018 Cuma günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin, mazeretlerine ilişkin belge ile sınav saatinden önce Arş. Gör. Sibel Özcan ile görüşmeleri gerekmektedir.11 Aralık 2018

MAB 319 Hukuk ve İktisat dersi mazeret sınavı 19 Aralık 2018 Çarşamba Günü 12.00'da Maliye Bölümü'nde yapılacaktır.
MAB 425 Maliye Sosyolojisi mazeret sınavı 19 Aralık 2018 Çarşamba Günü 10.00'da Maliye Bölümü'nde yapılacaktır.
MAB 325 Vergi Hukuku I dersi mazeret sınavı 19 Aralık 2019 Çarşamba Günü 11.00'da Maliye Bölümü'nde yapılacaktır. 10 Aralık 2018

MAB 337 Türkiye’nin Mali Yapısı dersi mazeret sınavı 13.12.2018 Perşembe günü saat 16:00’da yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin, mazeretlerine ilişkin belge ile sınav saatinden önce Arş. Gör. Sibel Özcan ile görüşmeleri gerekmektedir. 5 Aralık 2018

6 Aralık Perşembe günü yapılması planlanan MAB 625 ve MAB 625-02 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme dersleri telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 4 Aralık 2018

MAB 255 Bilgisayar Becerileri I - Ara Sınav Grupları için lütfen tıkayınız 26 Kasım 2018

20 Kasım Salı günü yapılması planlanan "MAB 419 KİT Ekonomisi" dersi daha sonra telafi edilmek üzere iptal edilmiştir. 15 Kasım 2018

495453 kodlu 5 numaralı şubeden (Doç. Dr. Alparslan A. Başaran) Seminer Dersini alan öğrencilerin 16/11/2018 Cuma Günü saat 16:00'da bölüm öğretim üyesinin odasında toplanmaları duyurulur. Ders listesi için lütfen tıklayınız

06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı kanunun 10. Maddesi ile (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 40) "Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır." hükmü yürürlüğe girmiştir. 9 Kasım 2018

2018-2019 Güz döneminde fakültemiz öğrencilerine de verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınavı 28.11.2018 Çarşamba günü 18:00'de yapılacaktır. 5 Kasım 2018

Üniversitemiz Yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması ve otopark hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için 2018-2019 yılı Öğrenci Taşıt Tanıtım Pulu (sticker) dağıtım çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2 Ekim 2018

Eğitim dili Türkçe olan bölümler için zorunlu İngilizce dersleri, İNG 127 Temel İngilizce I ve İNG 137 Yabancı Dil I dersleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Söz konusu dersler diğer dersler gibi 8 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 4 Ekim 2018

Sabancı Vakfı Bursu Başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 26 Eylül 2018

Türk Eğitim Vakfı bursu için başvurular başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 10 Eylül 2018

Yatay geçiş yoluyla bölümümüze kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bölüm sekreterliğine başvurması gerekmektedir:
- Resmi onaylı transkript
- (Önceki) Bölüm onaylı ders içerikleri
- Dilekçe (Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmalıdır; dilekçe için lütfen tıklayınız)
Not: Ders kayıt haftasından önce yatay geçiş işlemlerinin yapılması önemle duyurulur. 31 Ağustos 2018

Mezun olacak öğrencilerimizin dikkatine! İlişik kesme formunu bu bağlantıda bulabilirsiniz. 12 Haziran 2018

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara