Anasayfa
Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 4'ü profesör, 5'si doçent, 2'si dr. öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir Doktora programı yürütmektedir.
Mezunlarımızın Dikkatine

Değerli Mezunlarımız,
Sizlerle iletişim sağlayabilmemiz ve bu iletişimi güncel tutabilmemiz için yeni bir veri tabanı oluşturmaktayız. Lütfen ekteki bilgi formu için tıklayınız. 24 Nisan 2018

Duyurular

Üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından 8 Ekim - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında “Kütüphane Oryantasyon Programı” düzenlenecektir. Programa katılmak isteyen öğrencilerin http://librarycalendar.hacettepe.edu.tr/ bağlantısından uygun oldukları eğitim gününe kayıt yaptırmaları gerekmektedir.13 Eylül 2018

Türk Eğitim Vakfı bursu için başvurular başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 10 Eylül 2018

Yatay geçiş yoluyla bölümümüze kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bölüm sekreterliğine başvurması gerekmektedir:
- Resmi onaylı transkript
- (Önceki) Bölüm onaylı ders içerikleri
- Dilekçe (Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmalıdır; dilekçe için lütfen tıklayınız)
Not: Ders kayıt haftasından önce yatay geçiş işlemlerinin yapılması önemle duyurulur. 31 Ağustos 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 yılı Araştırmacı ve Uzman Yardımcısı alım ilanları duyurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız:
- Araştırmacı alım ilanı
- Uzman Yardımcısı alım ilanı 17 Ağustos 2018

Bölümümüz lisans programında yer alan ekli belgede adı geçen derslerin ön koşulları, 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Yaz Döneminden itibaren kaldırılmıştır. Yaz okulunda söz konusu dersleri almak isteyen öğrencilere duyurulur. 21 Haziran 2018

Mezun Durumundaki Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 19 Haziran 2018

Mezun olacak öğrencilerimizin dikkatine! İlişik kesme formunu bu bağlantıda bulabilirsiniz. 12 Haziran 2018

Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Hakkında Duyuru:
2016-17 Güz Dönemi öncesinde kayıt yaptırmış olan Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin 2016-17 Güz Döneminden itibaren 4 yarıyılını tamamlamış olanlarının tez savunmasına girmeleri gerekmekteydi.
Ancak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.28134 tarihli Lisansüstü azami süreler hususundaki kararına istinaden tez savunma sınavına alınacak, jüri teklifinde bulunmuş veya bulunacak öğrencilerin eğitim süreleri uzatılmıştır.
Bu durumda olan ve tezi hazır olmayan, ilişik kesme durumuna gelmiş olan öğrencilere 2 yarıyıl daha süre verilmesi kararı alındığından, jürisi gönderilenler ve gönderilecek olanlar dahil jüri tekliflerinin geri çekilmesi, ancak tezi hazır olup, savunma sınavına girmek isteyen öğrencilerin, bölüme dilekçe ile başvurarak savunma sınavlarına alınması gerekmektedir. 22 Mayıs 2018

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara