Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörü
Doç. Dr. Serkan Erkam 
Email: serkane@hacettepe.edu.tr
İletişim: (0312) 297 86 75 (207) 

Mevlana Programı Hakkında Genel Bilgiler

http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/index.shtml 
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/GenelBilgilerBrosur.pdf 

Program Başvuru Koşulları

http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/basvuru_sartlari.shtml 
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/BirBakistaMevlanaDegisimProgramiYOKMevlanaSunum.pdf 

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara