MALİYE ANABİLİM DALI DOKTORA MEZUNLARI

SIRA

NO

ADI

SOYADI

MEZUNİYET

TARİHİ

TEZ

KONUSU

TEZ

DANIŞMANI

Son olarak

çalıştığı kurum

1

Mehmet Cahit GÜRAN

00.12.2000

Kamusal Müdahaleler ve Ekonomik Performans

Prof.Dr. Selçuk CİNGİ

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

2

Mustafa Umur TOSUN

0712.2001

Bir Kamusal Başarısızlık Ürünü: Yolsuzluk

Prof.Dr. Yıldıray ARSAN

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

3

Orhan ÇAKMAK

03.04.2003

Girişimciliğin Ekonomik Tahlili ve Tanzimattan Günümüze Girişimciliğin Gelişimi

Prof.Dr. Yıldıray ARSAN

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi

4

İbrahim ORGAN

27.05.2003

Serbest Bölgelerle İlgili Türkiye Uygulamasının Avrupa Birliği’ ne

Uyum Açısından Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Nurettin BİLİCİ

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

5

Neslihan COŞKUN KARADAĞ

27.06.2003

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Alanındaki Uluslararası Gelişmelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Nurettin BİLİCİ

Çukurova Üniversitesi
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

6

Haşim AKÇA

27.09.2004

Regülasyon Ekonomisi ve Türkiye’ de Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon

Prof.Dr. Güneri AKALIN

Çukurova Üniversitesi
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

7

Ayşe Nil TOSUN

24.11.2004

Karsız Sektörün ve Vakıfların Sorunları, Çözüm Önerileri

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

8

Zuhal BIÇAK ERGEN

26.07.2005

Yükseköğretim Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Finansman Yöntemlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Çukurova Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

9

Selma AKTAŞ ŞEN

29.12.2005

Bankacılık Sektörü ve Devlet Müdahaleleri: Politik Devresel Dalgalanmalar Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Analizi

Prof.Dr. Güneri AKALIN

Halk Bankası A.Ş Organizasyon Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü

10

Volkan YURDADOĞ

31.01.2006

Sağlık Karma Malının Tahsisinde Etkinlik Sorunu ve Türkiye’de Sağlık Reformu

Prof.Dr. Güneri AKALIN

Çukurova Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

11

Hakkı Hakan YILMAZ

31.01.2006

Türkiye’de 2000 ve Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Programlarında Mali Uyumda Kalite Sorunu

Prof.Dr. Güneri AKALIN

Ankara Üniversitesi SBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

12

Biltekin ÖZDEMİR

21.09.2006

Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Türk Vergi Konseyi Üyesi

13

Bilal SAN

22.09.2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Avrupa Birliği’ne Uyumunun Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Merkez Bankası Denetim Genel Müdürü

14

İrfan TÜRKOĞLU

17.07.2007

Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi: Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliği

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

15

Zafer Haluk İPEK

24.07.2007

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Açıklarının Kamu Maliyesi Üzerindeki Yükü

Prof.Dr. Güneri AKALIN

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

16

Akram RAHHAL

14.10.2008

Filistin’de Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Küresel Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Filistin Alquds Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Vekili

17

Abdullah MUTLU

31.01.2008

Tanzimattan Günümüze Türkiye'de Vergi Zihniyetinin Gelişimi

Prof.Dr. Güneri AKALIN

İnönü Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

18

Yunus DEMİRLİ

08.06.2009

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme

Doç.Dr. Mehmet Cahit GÜRAN

İzzet Baysal Üniversitesi Gerede MYO Öğretim Görevlisi

19

Fikret ERKAN

28.07.2009

Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın Bu Konudaki Rolü (Türkiye Açısından Bir Değerlendirme)

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Danıştay 13. Daire Tetkik Hakimi

20

Hülya KABAKÇI KARADENİZ

17.09.2009

Türk Motorlu Taşıtlar Vergisinin Çeşitli Ülke Uygulamaları ile Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi

Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ

Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO Öğretim Görevlisi

21

Hülya BAYIR

14.07.2010

Avrupa Birliği Sürecinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri

Doç. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU

Ziraat Bankası Nato Yolu Şubesi Müdürü

22

Deniz AYTAÇ

06.10.2010

 

Enerji Piyasasında Fiyat Politikaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Doç. Dr. M. Cahit Güran -----------------------------

23

 

İbrahim Erdem SEÇİLMİŞ 20.10.2010 Gelir Farklılığının Dinamik Kamu Malına Gönüllü Katılım Üzerindeki Etkisinin Deneysel İncelemesi Doç. Dr. M. Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi

24

Alparaslan A. BAŞARAN 17.06.2011 Elektrik Sektörü Reformalarının Talep Yönlü Analizi: Türkiye Tecrübesi Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi

25

Murat ÇETİNKAYA

17.06.2011

Türkiye Mobil Telekomünikasyon Piyasasında Regülasyon ve Rekabet Şebeke Etkisi ve Tüketici Tercihlerinin Ekonomik Analizi

Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu

Rekabet Kurumu Kurul Üyesi

26

Namık Kemal UYANIK

30.10.2012

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yolsuzluğun Önlenmesi

Doç. Dr. M. Umur TOSUN

Maliye Bakanlığı