Misyon & Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nün vizyonu; evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı ile, ulusal ve uluslararası düzeyde, saygın bilim insanları yetiştiren ve bilimsel ürünler üreten, her konuda kendine güvenen, özgür, yaratıcı  alanında iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci ve çalışanlarına güven telkin eden ve alanında öncü bir bölüm olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nün misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde; kendi alanında rekabet edebilecek nitelikte işgücü ve bilim insanı yetiştirmek, araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmek ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara