Ayrılma Nedeni

Ayrılış Tarihi

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği 2014
Yrd. Doç. Dr. Oytun CANYAŞ Üniversite Değişikliği 2012
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR Üniversite Değişikliği 2010
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Emeklilik

2010

Prof. Dr. Güneri AKALIN

Emeklilik

2007

Prof. Dr. Selçuk CİNGİ

Emeklilik

2004

Prof. Dr. Yıldıray ARSAN

Vefat

2004

Prof. Dr. Sadık KIRBAŞ

Milletvekilliği

1999

Prof. Dr. Emin ÇARIKCI

Üniversite Değişikliği

1997

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Üniversite Değişikliği

1993

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Milletvekilliği

1991

Prof. Dr. Turgut TAN

Üniversite Değişikliği

1989

Prof. Dr. Kamil MUTLUER

Üniversite Değişikliği

1985