Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK (Gazi Ü. Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. İlhami ÖZTÜRK (İzmir Bakırçay Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. Oytun CANYAŞ (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. Önder TOZMAN (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Dr. Sinem YALÇIN (Sayıştay Başkanlığı – Uzman Denetçi)
Dr. Nusret GÜÇLÜ
İbrahim KARADUMAN (Vergi Başmüfettişi)
Murat SOLMAZ (Vergi Müfettişi)
İrfan VURAL (Yeminli Mali Müşavir)
Alper ASLIHAK (Yeminli Mali Müşavir)
Barış ÖNAL (Yeminli Mali Müşavir)
Öğr. Gör. Ayhan DOĞAN (H.Ü. Başkent OSB Teknik Bilimler MYO)