Hacettepe Üniversitesi
H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Doç. Dr. Serkan ERKAM

Doç. Dr. Serkan ERKAM
Malî İktisat Anabilim Dalı
 

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (Dahili: 207)
e-posta:  serkane@hacettepe.edu.tr  

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                     Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü, Ankara.
                                  Maliye Lisans, 1998.
 

Yüksek Lisans :        Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.
                                 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 

Doktora:                    Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
                                  İktisat Anabilim Dalı, 2008
 

Yabancı Dil :              İngilizce

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

 • Para Teorisi ve Politikası
 • Maliye Teorisi ve Politikası

VERDİĞİ DERSLER

 • Lisans: MAB105 - MAB106 İstatistik I & II
              MAB327 - MAB328 Ekonometri I & II
              MAB331 - MAB 332 Uluslararası İktisat I & II
              MAB455 İktisadi Kalkınma ve Büyüme
Makaleler 
 • "Modelling Inflation Uncertainty in Transition Economies: The Case of Russia and the Former Soviet Republics", 2008, Economic Annals, 178-179, 44-71. (T. Çavuşoğlu ile birlikte).
 • "Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği: Türkiye Örneği", 2008, Sosyoekonomi, 4(7), 157-174.

Teblİğ, Bİldİrİler

 • "An Empirical Analysis of Inflation Uncertainty in Transitional Economies",  2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, 24-27 Ekim 2007, Bişkek - Kırgızistan.

Üye Olduğu Kurum ve Dernekler

 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
 • Mülkiyeliler Birliği