Hacettepe Üniversitesi
H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Araştırma

Maliye Bölümü Seminerleri kapsamında 21-29 Mart ve 5 Nisan 2017 tarihlerinde Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Modern Makroekonomi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirmiştir. Program için tıklayınız.
Seminere ait dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz.


Maliye bölümü seminerleri kapsamında 27-29 Nisan ve 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Radboud Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Frank Bohn "Kamu Tercihi" konulu bir seminer serisi gerçekleştirmiştir. Program için tıklayınız

Bölümümüzün öğrenci topluluğu olan Maliye Topluluğu, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Beytepe Kongre Merkezi’nde “Ekonomik Krizler ve Türkiye” konulu konferanslara ev sahipliği yapmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

12 Nisan 2016 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzmanı Özcan Özdemir "Kamu Borçlanması ve Hazine İhaleleri" konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

1 Mart 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kıdemli ekonomisti Doç. Dr. Cihan Yalçın, “Türkiye’de Reel Sektörün Yabancı Para Cinsinden Borçları ve Kur Riski: Betimleyici Bir Analiz” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Aralık 2015 tarihinde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı, "Mali Yerelleşme, Yeniden Dağıtım ve Bütçe Açıkları" başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 3 Aralık 2015 tarihinde , Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Arş. Gör. Duygu Canbek, "Kamu Borcu ve Büyüme" başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Maliye bölümü seminerleri kapsamında 17 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomisti Dr. Cem Çebi “Türkiye'de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

REKABET EKONOMİSİ 
ve
POLİTİKASI  SEMPOZYUMU - III

8-9 Ekim 2010, Denizli

 

Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ'nin, Pamukkale Üniversitesi ve Rekabet Kurumu'nun ortaklaşa düzenlediğiRekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu'nda birincilik alan tebliği için tıklayınız...Necmiddin BAĞDADİOĞLU 
Alparslan BAŞARAN
Sibel KALAYCIOĞLU
Abuzer PINARBirleşmiş Milletler (UNDP) &
Hacettepe Üniversitesi PEGEM

Ankara, 2009

Cahit GÜRAN
Umur TOSUN
Nil TOSUN
Nihat BAYAR
Oytun CANYAŞ
Mustafa KAYA


Marka Koruma Grubu &
Hacettepe Üniversitesi

Ankara, 2008


23. Türkiye Maliye Sempozyumu 

Organizayson Kurulu
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ
Doç. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Doç. Dr. Cahit GÜRAN
Yrd. Doç. Dr. Umur TOSUN
Öğr. Gör. Mustafa KAYA

Antalya, 2008

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
06800 Beytepe Ankara