Hacettepe Üniversitesi
H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Prof. Dr. A. Burçin YERELİ

Prof. Dr. A. Burçin YERELİ
Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı

 

İLETİŞİM 

Ofis Telefon:  +90 312 297 86 75 (dahili: 182)
e-posta: aby@hacettepe.edu.tr Web Sayfası:     //yunus.hacettepe.edu.tr/~aby/

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :                    Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir.
                                 İktisat Lisans, 1987.
 

Yüksek Lisans :       Dokuz Eylül Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalı, İzmir.
                                 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 1992.
 

Doktora:                   Dokuz Eylül Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalı, İzmir.
                                 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 1996.
                   

Yabancı Dil :            İngilizce

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

 • İşgücü Piyasaları
 • Yoksulluk
 • Gelir Dağılımı
 • Kayıtdışı Ekonomi
VERDİĞİ DERSLER
 • Lisans: Kamu Maliyesi, Maliye Teorisi, Bütçe Teori ve Teknikleri

 • Yüksek Lisans:Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku

 • Doktora:Bütçe Sistemleri ve Politikaları

Makaleler

 • Macroeconomic Effects of Tax Competition in Turkey, South East Europe Review, Volume 8, Number 1, May, 2005/1, pp. 19-38.

 • 2005 Yılı Vergi Politikası Çerçevesinde Arz Yönlü İktisat Yaklaşımı, Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl 42, Sayı 492, Mart 2005, Sayfa 62-68.

 • Türkiye’ de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi, (Dr. Oğuz Karadeniz ile birlikte), E-Yaklaşım, Yıl 12, Sayı 138, Haziran 2004, Sayfa 835-852.
 • Yüksek Vergiler Tüketicinin Alım Gücünü Düşürüyor, Bizim Market, Mart 2004, Sayfa 18-20.

 • Bir Başka Üniversitede Görevlendirilen Öğretim Üyelerinin Ücretleri Hangi Matrah Üzerinden Vergilendirilmelidir?, Yaklaşım, Yıl 12, Sayı 134, Şubat 2004, Sayfa 38-47.

 • Vakıfların Vergi Muafiyeti ve Üç Hukuki Yanlış, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ocak 2004, Sayı: 184, Sayfa 106-116.

 • Türkiye’ de Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Temmuz 2003, Sayı: 178, Sayfa 130-137.
 • Hizmet İşletmeleri Açısından Adisyon Yükümlülüğü, Yaklaşım, Yıl 10, Sayı 116, Ağustos 2002, Sayfa 57-62.

 • Türk Hukuk Sisteminde Parafiskalite, Sosyal Güvenlik Dünyası, Yıl 4, Sayı 14, Nisan-Haziran 2002, Sayfa 38-48.

 • Hizmet İşletmeleri Açısından Adisyon Yükümlülüğü, Yaklaşım, Yıl 10, Sayı 116, Ağustos 2002, Sayfa 57-62.
 • Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması, Dergi Den, Mevzuat Takip Sistemi, Denet Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yıl: 1, Sayı: 14, 15 Temmuz-31 Temmuz 2001, Sayfa 45-46.

 • Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Mayıs 2001, Sayı: 237, Sayfa 113-116.

 • Kiralık Otomobil Yatırımlarına Uygulanan Devlet Yardımları, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Mart 2001, Sayı: 150, Sayfa 183-197.

 • Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü, Maliye Yazıları, Sayı: 55, Nisan-Haziran 1997, Sayfa 64-89.

 • Türkiye' de Demokrasinin Siyasal İktisadı ve Ekonomik Anayasa, Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 13, Ocak-Şubat 1997, Sayfa 298-301.

 • İzmir İlinde Petrole Dayalı Olarak Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Bu Kurumları Özelleştirme Stratejisi, Maliye Yazıları, Sayı: 49, Ekim-Aralık 1995, Sayfa 70-90.

 • Ulusal Ekonomide Otomatik Düzenleyicilerin Rolü, Maliye Yazıları, Sayı: 48, Temmuz-Eylül 1995, Sayfa 62-75.1995 Yılında İzlenecek Kamu Gelirleri Politikası Nasıl Olmalıdır?, Ekonomik Vizyon, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Yıl 66, Sayı 12, Kasım-Aralık 1994, Sayfa 33-34.

 • 1994 Krizi Sonrasında 1995 Yılı Teşvik Rejiminden Beklentiler, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Kasım-Aralık 1994, Sayı 75, Sayfa 94-112.

 • İslam Vergi Hukukunda Dış Ticaret Vergileri ve Osmanlı Devletinde Gümrük Vergileri Uygulaması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Cilt 9, Sayı 1, Yıl 1994, Sayfa 79-104.

 • Türk Bütçe Sisteminde Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (Araş.Gör. Haluk Egeli ile birlikte), Maliye Yazıları, Sayı: 41, Ekim-Aralık 1993, Sayfa 64-81.

 • Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı (Araş.Gör. Metin Meriç ile birlikte), Banka ve Ekonomik Yorumlar, Eylül-Ekim 1993, Yıl 30, Sayı 9/10, Sayfa 51-61.

 • 1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygulaması, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Eylül-Ekim 1993, Sayı 68, Sayfa 64-71.

 • Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin İstikrarı Sağlamadaki Rolü (Araş.Gör. Haluk Egeli ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans, Yıl: 8, Sayı: 90, Eylül 1993, Sayfa 51-63.

 • 1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygulaması, Mizan Muhasebe ve Vergi, Yıl 1993, Sayı: 6, Ağustos, Sayfa 28-32.

 • 1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygulaması, Maliye Postası, Yıl: 14, Sayı: 311, 15 Ağustos 1993, Sayfa 41-47.

 • Vergi Tarifeleri Yeniden Düzenlenmeli, Bizim Bakkal, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Yayını, 9.7.1993, Yıl: 3, Sayı: 24, Haziran 1993, Sayfa 5.

 • Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı (Araş.Gör. Metin Meriç ile birlikte), Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Mayıs-Haziran 1993, Yıl: 12, Sayı: 66, Sayfa 35-47.

 • Vergi Tarifeleri Yeniden Düzenlenmeli, Ekonomik Politik GÖZLEM Gazetesi (Haftalık Gazete), 10-16 Mayıs 1993 Pazartesi, Yıl: 2, Sayı: 89, Sayfa 9.

 • Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı (Araş.Gör. Metin Meriç ile birlikte), İktisat İşletme ve Finans, Sayı: 85-86, Yıl: 8, Nisan-Mayıs 1993, Sayfa 22-31.

 • Ücretlilerin Vergi Yükü Cumhuriyet Gazetesi, Konuk Yazar Köşesi, 20 Ocak 1993 Çarşamba, 89. Yıl, Sayı: 24577, Sayfa 7.

 • Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı (Araş.Gör. Metin Meriç ile birlikte), Maliye Yazıları, Sayı: 35, Nisan-Haziran 1992, Sayfa 63-74.

 • İşveren Üzerindeki Ücret Yükü-Ücret Üzerindeki Devlet Yükü, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Kasım-Aralık 1991, Sayı: 1991/6, Sayfa 42-52.

 • Vergisel Bir Teşvik Olarak Yatırım İndirimi ve Türkiye Uygulaması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Cilt 6, Sayı 2, Yıl 1991, Sayfa 225-247.

Kİtap/ Kİtap Bölümlerİ

 • Kayıt Dışı İstihdam, (Yrd.Doç.Dr. Oğuz Karadeniz ile birlikte), Odak Yayın Evi, Ankara, Kasım 2004, 270 Sayfa.

 • Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye’ de Devlet-Birey İlişkisi, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim 2003, 294 Sayfa.

 • İzmir Ticaret Odası Üyelerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Eğilimleri, (Araş.Gör. Tanju Tosun, Araş.Gör. Gülgün Tosun ve Özcan Kayhan ile birlikte), İzmir Ticaret Odası, Yayın No: 18, İzmir 1995, 79 Sayfa.

 • İzmir' in BİT' leri-İzmir' deki BİT' lerin Özelleştirilmesine Yönelik Stratjiler ve Yöntemler, İzmir Ticaret Odası, Yayın No: 9, İzmir 1995, 228 Sayfa.

 • İzmir' in KİT' leri-İzmir' deki KİT' lerin Özelleştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Yöntemler, (Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Egeli ve Dr. Musa Eken ile birlikte), İzmir Ticaret Odası, İzmir 1995, 161 Sayfa.

 • Bir Kamu Finansman Tekniği Olarak Özelleştirme, (Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Avni Egeli ile birlikte), İzmir Ticaret Odası, İzmir, Kasım 1994, 52 Sayfa.

 • 5 Nisan’ dan 5 Temmuz’ a (1994 Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin İlk Üç Aylık Değerlendirilmesi ve İstikrarın Sağlanmasına Yönelik Öneriler), (Yrd.Doç. Dr. Ömer Arasıl, Araş.Gör. Fatih Saygılı ve Araş.Gör. Şebnem Sayılgan ile birlikte), İzmir Ticaret Odası, İzmir, Ağustos 1994, 55 Sayfa.

 • Türkiye’ de Yatırımların ve İhracatın Teşviki (Sorunlar-Öneriler), (Doç.Dr. Mehmet Tosuner ve Araş.Gör. Zeynep Arıkan ile birlikte), İzmir Ticaret Odası, İzmir, Ekim 1993, 41 Sayfa.

 • Türk Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Doç.Dr. Mehmet Tosuner ve Araş.Gör. Zeynep Arıkan ile birlikte), EGİAD-Ege Genç İş Adamları Derneği Ekonomik Raporlar No: 7, İzmir 1992, 24 Sayfa.

 • Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, (Prof.Dr. Mehmet Tosuner ve Yrd.Doç.Dr. Zeynep Arıkan ile birlikte), İlkem Ofset, İzmir-2000, 408 Sayfa.

 • Türk Vergi Yargısı, (Prof.Dr. Mehmet Tosuner ve Yrd.Doç.Dr. Zeynep Arıkan ile birlikte), Anadolu Matbaacılık, İzmir, Şubat 1999, 160 Sayfa.

 • Vergi Usul Hukuku, 4369 Sayılı Kanun' a Göre Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Bası, (Prof.Dr. Mehmet Tosuner ve Yrd.Doç.Dr. Zeynep Arıkan ile birlikte), Çağdaş Ofset ve Fotokopi, İzmir 1998, 170 Sayfa.

 • Türk Vergi Hukuku (Vergi Usul Hukuku-Vergi Yargı Hukuku), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, (Prof.Dr. Mehmet Tosuner ile birlikte), Anadolu Matbaacılık, İzmir 1997, 470 Sayfa.

      

Teblİğ, Bİldİrİler

 • Measuring Poverty Using Fuzzy Approach in Turkey, (with Alparslan Başaran and Murat Alper Başaran), 3rd World Conference on Computational Statistics & Data Analysis, International Association for Statistical Computing, Amathus Beach Hotel, Limassol, Cyprus, 28-31 October, 2005, in: Programme and Abstracts, in: Proceedings, p. 55.

 • Measuring Poverty Using Fuzzy Set Theory: Turkish Case, (with Alper Başaran, Süleyman Günay and Alp Başaran), Fourth Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2005), Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain, 7-9 September, 2005, in: Programme and Abstracts, pp. 84-87.

 • Economic Freedom in Transitional Economies and the Essentials of More Free Economy for Sustainable Development, Proceedings of the First International Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies, Kyrgyz-Turkish Manas University, Department of Public Finance, 16.04.2004, Bishkek, Kyrgyzstan, Kyrgyz-Turkish Manas University Publication No: 56, Conference Series No: 5, pp. 511-523.

 • Sosyoekonomik Yapı ve Gelir Dağılımının Belirlenmesinde Metodoloji, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2004-2005 Akademik Yılı Konferans Programı, 22 Kasım 2004, Ankara.

 • Avrasya’ da Yeni Gelişen Pazarlar ve Türk Dış Ticareti Açısından Bu pazarlara Yönelik Değerlendirmeler, Avrasya Bölgesinde Nasıl İş Yapmalı Sempozyumu, Türkiye-Avrasya İlişkilerinde Yeni Ufuklar Paneli, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Okan Üniversitesi, 31 Mayıs 2004, İstanbul.

 • Türkiye’ de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi, (Dr. Oğuz Karadeniz ile birlikte), XIX. Türkiye Maliye Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 11-14 Mayıs 2004, Belek, Antalya, Sayfa 180-203.

 • Kırıkkale İlinde Sınai Yatırımlara Sağlanan Devlet Yardımları, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu, Editörler: A. Vural Örsdemir, Mehmet Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Duran Bülbül, Kırıkkale İli Valiliği, 10-11 Haziran 2003, Kırıkkale 2003, Sayfa 459-468.

 • Cumhuriyet Dönemi Türkiye’ sinde Maliye Biliminde Yaşanan Gelişmeler, Atatürk’ ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Dönemi Türkiye’ sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, Editör: Bahaeddin Yediyıldız, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 8-10 Kasım 2000, Ankara 2001, Sayfa 293-312.

 • Sosyo-Ekonomik Sorunlar, «İzmir Kentinde Gündem 21' e Doğru-Towards Agenda 21 In Izmir», Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II Kent Zirvesi (İstanbul 3-14 Haziran 1996) İçin İzmir Büyükşehir Belediyesince Akademisyenlere Hazırlatılan Rapor, İzmir 1996, Sayfa 29-33.

 

Semİner, Konferans

 • Yatırımlara Uygulanan Devlet Yardımları Nelerdir ve Bu Yardımlardan Nasıl Faydalanılmaktadır, Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi, VI. Dönem Eğitim Seminerleri, 02.11.2000, Konya, 39 Sayfa.

 • Yatırım Teşviklerini Yöneticiler Nasıl Kullanmalı?, Konya Ticaret Odası Yönetici Eğitim Merkezi, V. Dönem Yönetim ve Organizasyon Seminerleri, 11.03.1999, Konya, 10 Sayfa

Ödüller

Mansiyon, «Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’ de Verimlilik-Kalkınma Sorunları ve Çözüm Önerileri» Konulu inceleme yarışmasında mansiyon kazanan eser (Ethem Tüfekçi ile birlikte). Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, İnceleme Yarışması Özel Sayısı, Cilt 16, Sayı 1, 1987/1, Sayfa 138-164.